Organisationsmeddelelse Aalborg Golf Klub

Aalborg, den 28/9-2020

Golfmanager Christian Skovbjerg Balsby har i dag meddelt bestyrelsen, at han ikke ønsker at fortsætter sit arbejde i Aalborg Golf Klub.

Udsigten til en krævende indsats for at vende Aalborg Golfklubs økonomi, og udfordring med samtidigt at skulle etablere samarbejdsrelationer med en ny bestyrelse, er ikke det Christian ønsker for sit arbejdsliv de kommende år.

Bestyrelsen har accepteret denne meddelelse, og der er derfor indgået en fratrædelsesaftale med Christian, der betyder en hurtig aflevering af opgaver og kontakter, hvorefter bestyrelsen har accepteret at Christian fritstilles til at forfølge nye planer og ambitioner.

Bestyrelsen takker Christian for indsats gennem seneste år og ønsker ham held og lykke fremover.

 

Venligst

Carsten Hansen

Formand

Del det!