Klubbens årlige ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 16. marts 2017 i klubhuset.

Vi minder i den forbindelse om, at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.