Når du spiller banen skal du…

overholde de regler der er udstukket gennem DGU’s golf og etiketteregler samt Aalborg Golf Klubs ordensregler.

Ordensregler for spil på banen

 1. Hele året er der tidsbestilling fra kl. 06.00-20.00 på 18 hulsbanen. På 9 hulsbanen er der dels tidsbestilling og dels boldrende. Tidsbestiling via Golfbox
  Der kan reserveres tid i op til 14 dage før tee-off (for medlemmer, 13 dage for gæster)
 2. Alle spillere, der går ud i tidsbestillingsperioden, skal bekræfte deres tid via Golfbox på touchskærmene i klubhuset, senest 10 min. før start, ellers gives tiden fri. Der kan kun bookes 1 tid pr. dag. Der kan dog bookes ny tid samme dag, hvis denne tid er mere end 5 timer efter først bookede tid.
 3. På tidspunkter, hvor der er pres på banen, bl.a. i weekends og på helligdage, er der ingen særrettigheder for 2-bolde, og der er pligt til at sammensætte hold, således at man kommer ud som 4- eller 3-bolde. Dette gælder såvel på dagens 18-hulssløjfe som på 9 hulsbanen.
  En langsommere bold skal altid lukke hurtigere bolde igennem, hvis der er blankt hul foran.
  Spillere, der søger efter en bold, skal straks vinke igennem.
 4. Greenfeespillere skal inden påbegyndelse af runden kunne fremvise gyldigt DGU kort
 5. I Golfbox er der informationer om, hvornår ugedagsklubberne går ud. Klubberne har kun fortrinsret, såfremt der står en starter på 1. tee-sted. Starteren skal i øvrigt indflette ventende bolde i de huller, der måtte opstå.
 6. Det er kun tilladt at starte fra 1. tee på 9 og 18 hulsbanen når intet andet er vedtaget i turneringsbetingelserne. Starter og golfmanager kan dog give tilladelse til start fra andre teesteder med henblik på at få en bedre afvikling af spillet. Spillere, der er startet fra 1. tee, har fortrinsret.
 7. Greenfee-bagtag skal altid bæres synligt på bag’en.
  Gæstespillere, der ikke har betalt greenfee skal omgående bortvises fra banen.
  Medlemmer af Aalborg Golf Klub skal anbringe klubbens opdaterede bagmærke tydeligt på bag’en.
 8. I private runder må der max. spilles 4-bolde. I foursomes er det tilladt 2 spillere at være fælles om én bag.
 9. Træning må kun ske på træningsområderne.
  Træningsbolde må ikke anvendes på banen.
 10. Påklædningen skal være pæn og anstændig.
  Det er ikke tilladt at spille i strandtøj eller med bar overkrop.
 11. Hunde skal føres i snor og eventuelle efterladenskaber skal fjernes straks.
 12. Langsomt spil skal undgås. En 4-bold skal kunne gennemføre en runde på max 4 timer og 12 min.
 13. Greenkeeperne har ubetinget fortrinsret på banen.
 14. Restauratøren har alle rettigheder til servering og udskænkning på klubbens anlæg.
 15. Private buggies (golfbiler) må kun benyttes efter aftale
 16. Overtrædelse af ordens/etikettereglerne samt DGUs golf- og etiketteregler vil medføre sanktion i form af advarsel eller bortvisning fra banen. I særlige tilfælde skriftlig påtale eller karantæne.

Del det!