Slagspil
Alle deltagere spiller 18 huller. Ved hvert hul fortsætter spillet, til bolden er i hul. Man noterer det antal slag, man bruger for at få bolden i hul (bruttoscore), og regner herefter nettoscore ud. Den person med den laveste nettoscore vinder.

Bruttoscore (antal faktiske slag) minus spillehandicap (antal tildelte slag) er lig nettoscore.

Der afleveres individuelle scorekorts for alle runder med slagspil, da disse indgår i årsturneringen.

Slagspil max 5
En variant af slagspil. For at spillet skal gå hurtigere kan man max blive noteret for 5 slag over hullets par. Dvs. 10 på et par 5 hul, 9 på et par 4 hul og 8 på et par 3 hul.

Stableford
Stableford spilles efter stablefordregler. En bold som ikke kan give point, bør samles op.

Holdspil
Der spilles individuel stableford. Holdets bedste og laveste antal point på hvert hul udgør holdets point.

Er der brug for en Pedro, lægges alle dagens scores sammen og divideres med antallet for at få gennemsnittet. Dette er Pedros score.

Greensome

Greensome spilles som slagspil (stableford), og vi spiller sammen to og to i 4-bolde.
Greensome er ligesom foursome, men her slår begge spillere ud på hvert hul, og parret vælger så det bedste drive at spille videre med. Spillerne skiftes herefter til at slå til bolden.
 Spillehandicappet beregnes ud fra en formel. Spilleren med det laveste spillehandicap vægter 60 procent mens makkeren kun vægter 40 procent. Eks.: Torben har 12 slag og Signe har 18 slag. De spiller med spillehandicap: 12*0,6 + 18*0,4 = 14,4 som afrundes til 14.

Did you like this? Share it!