Vi spiller i 2 rækker
Når sæsonen starter, deler vi onsdagspigerne op i to rækker. A-række fra hcp. 0 – 18,9 – B-rækken fra 18,9 og opad. Selv om man i løbet af sæsonen spiller sig ned eller op i handicap, forbliver man i sin tildelte række sæsonen ud.

I række A spilles slagspil 1-2 gange om måneden og ellers stableford. I række B spilles normalt stableford, men enkelte gange slagspil max. 5. Se nærmere herom i turneringsplanen.

Vi opfordrer til at spillerne fra de to rækker går ud i “blandede bolde”.

Tilmelding til spil
Tilmelding foregår via golfbox. Vi starter med at fylde vores tider op med 3-bolde og dernæst fylder vi op med 4 bolde på de seneste tider først. Om tirsdagen samler klubbens administration boldene i 4 bolde på de seneste tider.

Tiderne i perioden kl. 15.15-16.30 er låst til onsdagspigerne, men ubrugte tider bliver åbnet døgnet før (det vil sige tirsdag morgen kl. 00,01) for andre. For medlemmerne af onsdagspigerne betyder det, at du skal have tilmeldt dig kl. 12.00 mandag. Efter kl. 15.00 mandag kan du se hvornår den endelige starttid bliver.

Sådan slår vi ud
Første bold (som er meldt til i golfbox) går ind på kontoret og henter dagens seddel med tilmeldte og udslagstider. Sedlen lægges ved starterhuset. Hver enkelt spiller er herefter selv ansvarlig for at sætte flueben ved sit navn, når man går ud på dagens runde. Vi håber, at alle vil være behjælpelige med at få lavet fornuftige hold, så der fx ikke går en to-bold og derefter en fire-bold. Såfremt nogen modtager et afbud, skal vedkommendes navn på listen streges ud. Så er vi hele tiden opdateret med, hvem der spiller, og hvem der er gået.

Aflevering af scorekort
Spillerne udfylder selv listen med scores til handicapregulering.

Dagens scorekort afleveres til en af de tilstedeværende kaptajner.

Hvis der ikke er en kaptajn til stede, lægges alle scoresedler i en plastiklomme på opslagstavlen i omklædningsrummet. Udfyld venligst scorekort med læselig skrift med navn, spillehandicap og dato.

Vindere af de to rækker
Ved årsafslutningen findes der en vinder for række A og en vinder for række B. Vi beregner dette ved at tage sæsonens 10 bedste runder for hver række.

Sommerferie. 

Vi holder sommerferie i ugerne 28,29,30 og der vil således ikke være fællesspisning og ej heller præmier for spillet i måneden. Vi starter op igen onsdag d. 31 juli.

Eclectic
Vi spiller eclectic på alle tre sløjfer. Der er separat eclectic for begge rækker, og vi spiller med bruttoscore.

B-rækken bliver automatisk registreret med den bedste score hver gang.

De huller, man ønsker at ringe, markeres med en ring om scoren på scorekortet, som afleveres til kaptajnerne. Det er kaptajnerne, der overfører markeringen til en liste, og denne liste opdateres løbende og sendes ud på mail.

Fællesspisning
Der er fællesspisning den anden sidste onsdag i måneden med uddeling af præmier.

Præmier udleveres til vinderne personligt ved månedsafslutningen, hvilket vil sige man skal være tilstede den pågældende dag.

Spil afvikles som holdkonkurrence, hvor det vindende hold får præmie.

Tilmelding til spisning skal ske på opslagstavlen i omklædningsrummet. Tilmeldingssedlen bliver nedtaget af en fra køkkenet, tirsdag morgen. Sker der ændringer herefter, skal man selv ringe og aftale det med køkkenet – både ved til- og framelding.

Afbud til spisning skal ske til køkkenet senest dagen inden. Ved senere afmelding hæfter man for beløbet.

Pris for spisning er ca. 125 kr.

Effektivt spil
Vi vil gerne opfordre til hurtigt og effektivt spil, så vi får mere tid til det sociale i klubhuset efter golfen. Alle skal være opmærksomme på at spillet glider.

  • ingen tomme huller foran
  • luk igennem
  • før scorekort på næste teested i stedet for ved green
  • følg med i medspillers slag, så bolde hurtigere kan findes
  • slå en provisorisk bold, hvis du er i tvivl om, du kan finde den oprindelige
  • saml op når du ikke har flere slag

Did you like this? Share it!