Bestyrelsen

Formand

Carsten Hansen

Næstformand

Jan Laursen

Økonomi

Hanne Thomasen

Sponsor

Michael Sørensen

Banen

Peter Pein-Lorenzen

Junior og Restaurant

Marianne Ormstrup

Bygninger

Lars Bender

Begynder

Ole Svendsen

Sporten

Søren Worsaae