Placeringen af flag i forkant af green efter vores eftersåningsprogram har båret frugt. På grund af den heftige vanding var greens blevet ekstra bløde, og det gav flere og dybere nedslagsmærker. Ved at flytte flagene til forkant har vi sparet bagerste del af greens, og det kan ses.
Flagene flyttes nu tilbage til normal placering.

Fyldning af vores turfposer er gået lidt i stå. Nu begynder greenkeeperne at topdresse og vertidræne og derfor kan det ikke svare sig at fylde hullerne. Vi vender stærkt tilbage til foråret, hvor der vil være opsat stativer ved 1. teested på hver sløjfe hvorpå poserne fremover vil hænge.

Vi har haft massivt angreb af gåsebiller på fairway på rød 2. De larver, der når at forpuppe sig vil blive til gåsebiller og forblive i området til næste år. Derfor udlægges der granulat, der optages i græsset. Når larverne æder rødderne, dør de.

Der er stadig rodskud fra den fældede sølvpoppel ved 1. tee på gul sløjfe. Vi kører høsteren igennem for at se, hvor mange skud den kan fjerne.

Vi har generelt et problem med våde huller i vintersæsonen, hvilket har gjort, at vi kun har kunnet holde blå sløjfe åben. Vi er derfor ved at undersøge mulighederne for at dræne de steder, der er hårdt angrebet. Hvis vejret holder, kan vi være heldige og få arbejdet igangsat allerede i år. Vi kan ikke forvente at nå alle nødvendige steder, så arbejdet må fortsættes i 2017.

Baneudvalget barsler med at lave en alternativ bane i vinterhalvåret, hvor vi spiller fra green til tee på udvalgte huller. For at dette skal kunne lade sig gøre, kræver det, at der indføres vognforbud. Derfor varsles der allerede nu vognforbud fra 1. november.
Skulle vejret tillade det, bliver denne dato udskudt.

Der er indkommet ønske om targets på Driving Range, og disse opsættes i 2017.