Ole Svendsen og Jens Peter Sørensen har været på besøg hos Stensballegaard og Lyngbygaard golfklubber. Besøgene havde til formål at høre om hvordan disse klubber har tilrettelagt greenkeepernes arbejde i løbet af året.
Begge klubber gav udtryk for at vores måde at bearbejde banen er den måde, der giver størst udbytte. De gav dog også udtryk for, at da banen er til for medlemmerne, bliver det meste af arbejdet udført i foråret, således at spillerne bliver generet mindst muligt i resten af sæsonen.
Et eksempel kunne være når vi topdresser omgivelser, hvilket bliver gjort 1 gang årligt med et tykt lag dressing. Dette er i begge de øvrige klubber delt ud over flere gange med tyndere lag, så det ikke generer spillet.
Et andet eksempel er, at greens bliver vertikalskåret, prikket, eftersået, topdresset, slæbt og tromlet i én arbejdsgang, således at kun 1 green er lukket ad gangen. Når den åbnes igen, er den fuldt spilbar. Her arbejder vi på 9 huller ad gangen, og lader topdressingen ligge i 1-2 uger. Dette gør vi fordi græsfrø skal have topdressing for at kunne spire, ellers bliver effekten for lille.
I forhold til 2016 er der i 2017 skåret ned på forbedrende foranstaltninger på vores egen bane.
Jørgen Larsen laver en oversigt over hvornår det forventes at gøre hvad, samt en forventning om hvor længe og hvor meget det forventes at genere spillerne. Herefter ser baneudvalget på om nogle af arbejderne kan flyttes til ydersæsonen. Efterfølgende forelægges planen bestyrelsen.

Nogle greens (heriblandt putinggreen) er angrebet af svamp. Det er hovedsagligt de greens, der har størst andel af enårige græsser. Samtidig er det lunt og fugtigt, hvilket giver svampen gode betingelser. Vi mangler 1 x sprøjtning i år. Den udføres i uge 50.
Vores forsøg med at gøre semirough omkring omgivelserne ensartet fortsætter til næste år. Hvis vi allerede i 2018 kan se, at forsøget giver resultat, tager vi flere huller med.
Greens vil være åbne så længe de ikke tager permanent skade.

Afstandsmarkeringer i fairways er skåret fri. En del af dem trænger til udskiftning. Jørgen Larsen bestiller nye.

Der er sået skyggegræs på teestederne på gul 5 og rød 8 i løbet af sommeren.
Skyggegræs er mere velegnet end vores normale græstype, men resultatet har alligevel indtil nu ikke været tilfredsstillende.
Ole Svendsen har undersøgt, hvad omkringliggende klubber gør:
Rold, Ørnehøj, Sindal og Øland fælder træer for at give lys og luft.
I Dronninglund og Frederikshavn er man ramt af fredskovsforbud mod fældning. Her opstammer man i stedet så godt man kan.
Baneudvalget konkluderer derfor, at der bør ryddes op for at give græsset bedre betingelser.

Hvor stien ender på gul 4 er der ofte meget blødt og mudret. Vi forlænger derfor stien med ca. 5 meter.

Vintermåtten på rød 6 bliver ikke brugt (droppezonen). Vi spørger regeludvalget om vi kan fjerne den.

Teested på gul 8 er omkranset af sveller. Disse sveller er ved at rådne væk og generer desuden, når der klippes. Vi fjerner svellerne og lader teestedet skråne ned til stien.

Hvis vi forlænger grøften, der går bag ved teestedet på gul 8, og lader den gå sammen med grøften mellem gult og rødt teested på rød 4, vil det kunne sænke vandstanden i området med op til 30 cm. Dette udføres i løbet af vinteren.

Det har været nødvendigt med enkelte lukkedage på driving range på grund af for meget vand. Indtil nu har vi fået vertidrænet 30 meter ud, men kan ikke komme længere fordi der er meget vådt. Vi genoptager vertidræning når der bliver tørt nok.
Dræningsfirmaet har beset området 2 gange efter endt dræning og mener, at det bliver nødvendigt at slidsedræne.

I forhold til beplantning arbejder vi ud fra den tidligere beslutning om at banen er en parkbane. Derfor danner den tidligere beplantningsplan udarbejdet af greenkeeperne baggrund for det videre arbejde.