Nyt fra baneudvalget – august 2017

Vi afholder klubmesterskaber i uge 36. Der er et ønske fra eliten om at spille gul/rød til mesterskaberne, men dette kolliderer med eftersåning af gul sløjfe i uge 35.
Eftersåningen medfører vertikalskæring, prikning med pigrulle, eftersåning og topdressing. Topdressingen fordeles med slæbenet, men da der gives et tykkere lag end normalt, vil topdressingen ligge der i et stykke tid.
Efter endt arbejde iværksættes vanding hvert 5 minut hver anden time.
Dette kan kollidere med afholdelse af klubmesterskaber på gul sløjfe. Vi afholder derfor slagspilsmesterskaber på rød/Danske Bank blå sløjfe.

Forgreens trænger til en ny shaping, idet de nogle steder er gået lidt ud af form. Dette iværksættes i nær fremtid. Det foregår rent praktisk ved, at vi optegner og klipper efter den tegnede klippelinje.

Omkring vores greens er der uens væksthastighed i græsset. Dette skal afhjælpes, og for at finde den bedste måde at gøre det på, udføres der i nær fremtid forsøg omkring 2 greens. Vi finder 2, der har så ens betingelser som muligt at udføre forsøgene på.

Dræningsarbejdet er godt i gang, og vi har opfordret medlemmerne til ikke at trampe rundt i de nytilsåede drænrender så banen kan regenerere hurtigst muligt.

Klippehøjden på fairways er fortsat 18 mm, og det fastholder vi resten af sæsonen.

Søerne på rød 4 gror meget hurtigt til fordi de er meget lavvandede. Der er derfor ønske om at grave dem dybere ved lejlighed.

Enkelte teesteder ligger i skygge, fx gul 5 og rød 8, backtee. Græsset har derfor dårlige betingelser. Dette kan afhjælpes ved at tynde ud i trægrupperne i venstre side på begge huller i forhold til spilleretningen. Ønsket tages med i beplantningsplan for banen.

Som følge af forbuddet mod at bruge vandet på banen som drikkevand, bliver vandposterne fjernet, når vi vinterlukker for vandingsanlægget.

Vi trimmer de grene, der generer, når man slår ud fra højre side af backtee på gul 1.

Der har været enkelte gåsebilleangreb på bunkerkanter.

Vi opgiver at reparere det nuværende springvand, og anskaffer i stedet et mindre springvand, der kan køre på solceller. Springvandet skal være klart til sæsonstart.

 

Læhegnet ved dametee på rød 2 skal udskiftes. Den sørgelige beplantning ved læhegnet skiftes samtidig.

Der har længe været ønske om at få udbedret den fjerneste ende af driving range, hvor der skal fjernes hegn, ryddes op i beplantning og opsættes nyt net samt måske oprenses i grøft. Der kan pt. ikke findes timer hertil.

 

Del det!