Nyt fra baneudvalget, april 2017

Efter planen eftersår vi i uge 17. Det indebærer vertikalskæring, prikning, såning og topdressing. Vejrudsigten ser ikke gunstig ud pt., så det kan blive nødvendigt at udsætte processen i en uge.

Puttinggreen har ikke samme indhold af krybende hvene som vores øvrige greens. Dette skyldes nok den større trafik, der er på puttinggreen. Den mindre andel af krybende hvene gør dels greenen mere sårbar og dels forskellig i putteoverfladen fra greens på banen. Derfor holdes puttinggreen lukket i 14 dage efter eftersåningen i håb om at hvenen får bedre fat.
Vi sætter i perioden 9 kopper i green på indspilsområdet og henviser midlertidigt hertil.

De røde greens er i topform. De har et større indhold af hvene fordi de var hårdest angrebet af svamp, da vi begyndte vores eftersåningsprogram. Dermed fik hvenen bedre betingelser her fordi den ikke skulle slås med de andre græsser. Efterhånden som vi eftersår vil gul og blå følge trop.

Vi har sat reflekstape på enkelte flagstænger for at se om det kan give en hurtigere måling med kikkert. Det har virket og vi sætter derfor tape på de resterende stænger.

Fairways skal topdresses, når der kommer mere vækst i græsset.
Klippehøjden er pt. 18 mm.

Vores tees kommer hurtigt i vækst fordi der er rajgræs i græsblandingen. Derfor kan de også hurtigt regenerere efter vinterens slid.

Der bliver ofte sat flasker og dåser oven på skraldespandene, sikkert for at afhjælpe sorteringen. Dette er imidlertid ikke nødvendigt, da greenkeeperne sorterer alt affald. Vi gør medlemmerne opmærksomme på, at alt skrald, også flasker, skal i skraldespandene.

Vi har opsat stativer til turfposer, men der er desværre kun plads til 24 poser på hvert stativ. Dette kan afhjælpes ved at vi sætter en stopper på hver pind eller ved at hænge poserne i kroge fra stængerne.
I den forbindelse prøver vi at opfordre til at man fylder omkringliggende huller når man alligevel står og venter på at medspilleren skal slå.
Vi har oplevet at indleverede tomme poser blæser rundt, så vi skal have en dybere kasse til indsamling. I øjeblikket er der opstillet kasser ved bagrum og starterhus. Der bør også være en kasse ved udgang fra blå sløjfe til p-plads.

Enkelte bunkers skal efterfyldes i løbet af året. Bortset herfra er der kun almindeligt vedligehold på bunkers.

Hvis man fra teestedet på gul 4 snaphooker kan man ikke se for træerne i venstre om der går spillere på gul 9. Vi opsætter derfor et skilt om at man skal råbe ”fore”. Skiltet bliver i stil med det, der står på blå 3.

Der slås mange sten op fra greensidebunkeren på indspilsområdet. Samtidig er den ved at trænge til en alvorlig renovering. I øjeblikket er der 1 klippeskår imellem bunker og green. Efter renoveringen vil der være 2. Det bliver et vinterprojekt at få den flyttet og renoveret.

Der er sat targets op på driving range og der er planer om flere. De er blevet taget godt imod.

Der er lagt nye udslagsmåtter på udslagspladserne under fri himmel. Når der bliver tid, bliver måtterne i udslagshuset skiftet.

Driverpladsen til venstre for udslagspladserne er fuld af turfmærker fordi der slås med jern fra græs selvom der står at man kun må slå køller fra tee. Der er allerede opsat et skilt, som der øjensynligt ikke tages hensyn til.

Del det!