Golf Manager

Det er med beklagelse vi har modtaget besked fra Nicolaj Grinsted om, at han fratræder sin stilling som Golf Manager i Aalborg Golf Klub med virkning per 31. august 2023. Nicolaj understreger i sin opsigelse, at han kommer til at savne mange af klubbens medlemmer, det altid spændende og alsidige arbejde og ikke mindst de mange ansatte i AaGK.

Nicolaj udtaler: “Det har været en spændende rejse og vi har på utrolig kort tid fået ryddet op i klubbens økonomi, løftet golfklubbens markedsføringsmæssige værdi, investeret i den grønne omstilling og sat kurs mod en bæredygtig klubdrift. Rejsen er kun lige begyndt, og det er naturligvis vemodigt at jeg vælger at stoppe nu.
Jeg vil gerne sige tusind tak til frivillige, samarbejdspartnere, sponsorer, medlemmer og ikke mindst mine kollegaer.”

 

Der venter nu Nicolaj en ny spændende tilværelse som Adm. Direktør i green2green Golfrejser, hvor han overtager stillingen fra sin far, som har valgt at gå på pension.

Bestyrelsen vil gerne udtrykke en stor tak til Nicolaj for hans indsats som Golf Manager, og ønsker ham alt godt fremover. Afslutningsvis skal det tilføjes, at bestyrelsen naturligvis nu arbejder på at finde en afløser, og vil informere herom så snart der er fundet en løsning.