Vi har mange interne klubber i Aalborg Golf Klub og det er vi stolte af og glade for. Vi ser nemlig klubberne som et vigtigt element i forhold til det sociale liv i klubben, og ca. en tredjedel af vores medlemmer er repræsenteret i en intern klub.

Det efterlader imidlertid to tredjedele, der ikke spiller i intern klub.

I mange år har de interne klubber nydt det privilegium, at have blokerede tider i tidsbestillingen. Dette har dog udelukket andre medlemmer fra at benytte de tider, der ikke blev brugt af den interne klubs medlemmer.

Vi kan nu se et stigende pres på banen, og vi kan se og høre, at mange oplever, at det kan være svært at få en starttid med kort varsel.

For at sikre, at tiderne udnyttes optimalt, har bestyrelsen besluttet, at de tider, der ikke bliver brugt af den interne klub, frigives 24 før tee-off. Rent praktisk kan dette styres igennem Golfbox.

På den måde tror vi på, at vi får den bedst mulige udnyttelse af vores bane.

Vi er klar over, at det vil betyde, at nogle af de interne klubber skal til at agere anderledes end hidtil, og vi håber der blandt de interne klubbers medlemmer er forståelse for vores tiltag.

Vi synes dog, at alle medlemmers adgang til de tider, der ikke bliver brugt, er vigtig. Når vi ser på Aalborg Golf Klub som helhed mener bestyrelsen, at denne beslutning er den rigtige beslutning.