Kære medlemmer og gæster

Da vi i en lang periode har haft et meget højt tørkeindeks, vil der være opsat sprinklersystemer til at vande de udsatte steder på vores fairways.

Der vil derfor være en midlertidig lokalregel
Det opstillede vandingsudstyr er midlertidige ikke flytbare forhindringer, og der tages lempelse uden straf efter regel 16.1a samt ved gene for tilsigtet spillelinje.