Velkommen til sæson 2023

GODE mænd i Torsdagsklubben.
Så er det heldigvis snart ved at være tid til vi starter sæson 2023, og kaptajnerne glæder sig helt vildt til en fantastisk sæson med masser af godt golfspil, godt vejr og gode grin.

Bestyrelsen 2023 og dens ansvarsområder:.
Jan Heinrich – Ansvarlig for turneringsafvikling i Golfbox, økonomi og fællesspisninger.
Jan Anker Nielsen – Koordinator og indkøb af præmier.
Jens Færløv – Sponsorer, events til fællesspisninger.
Henrik Espensen – Hjemmeside.

Vi har afholdt møder hen over vinteren, og som det fremgår af nedenstående, er der nye tiltag i forhold til sidste sæson.

Sæsonplan
Første spilledag bliver torsdag den 30. marts, (HVIS sommergreens er åbne), og samme dag vil der være den første fællesspisning.
Sidste ordinære spilledag er torsdag den 28. september 2023. (Er ændret til den 5. oktober 2023)
Afslutningsmatchen bliver FREDAG den 6. oktober 2023 med frokost kl. 12.00. (Er ændret til den 13. oktober 2023 kl. 12.30)

Detaljeret sæsonplan kan du finde på hjemmesiden.

Medlemskab
Alle herrer med fuldt medlemskab i AAGK kan blive optaget, dog er der dispensation til eksisterende long distance medlemmer.
Kontingentet er fortsat kr. 400 for sæsonen, og det skal indbetales via MobilePay.
Modtager: 5660 MR

Starttider:
Start- og sluttider har ændret sig lidt, da der fra klubbens side er lavet statistik over, hvordan klubberne i klubben (KIK) udnytter de tildelte starttider.
Torsdagsklubben udnyttede i 2022 i gennemsnit 60% af de tildelte tider, hvilket betyder vi må acceptere ændringer i vores spilletider i 2023 i forhold til 2022.

Spilletiderne fremgår af sæsonplanen.

Tilmelding
Tilmelding til den ugentlige match kan foretages i op til 14 dage før matchdag, men senest søndag kl. 23.59.
Tilmeldingen foretages i Golfbox, men skulle et medlem helt ekstraordinært ikke nå førnævnte frist, kan tilmelding foregå via sekretariatet i AAGK (Ulla@aalborggolfklub.dk), det samme gælder ved afbud.
I enkelte tilfælde kan din oprindelige tid blive flyttet for der kan frigives starttider til øvrige medlemmer i klubben, du vil så blive informeret via e-mail.

Den enkelte torsdagsmatch afvikles som en turnering i Golfbox, og man kan kun spille indenfor Torsdagsklubbens tildelte starttider – der gives ikke dispensationer.
Der er en undtagelse i juli, samt Kr. Himmelfartsdag den 18. maj 2023.
I juli som er feriemåned for de fleste, tillader Aalborg Golfklub ikke Torsdagsklubben at have faste tider. Det er derfor OK, der spilles i Torsdagsklubbens regi hele torsdagen i juli, og resultaterne er tællende.

Tidligere regel om, at der skal være mindst to fra Torsdagsklubben i samme bold gælder ikke længere – vi stoler på hinanden.

Torsdag den 20. juli er der ”Åbne Aalborg Dage”, og her er ingen spil.

Spiller et medlem flere runder samme dag, er det den første runde der er tællende, da man ikke må prøvespille banen eller huller inden Torsdagsklubbens match.

Afslutning af matchen:
Der skal udfyldes et fysisk scorekort, og det skal underskrives og afleveres i Torsdagsklubbens postkasse i starterhuset. Samtidig skal scoren indtastes i turneringsmodulet i Golfbox – deadline er kl. 22.00 på spilledagen.

Hvis I har scores der skal tælle til Eclectic, skal de ringes på scorekortet. Du kan forbedre din score i løbet af sæsonen, ved at ringe en bedre score.

Turneringen afsluttes herefter i Golfbox af turneringsledelsen, og ikke indtastede scorekort tæller ikke med i turneringen.

Fællesspisning:
Kaptajnerne har stort fokus på det sociale element i Torsdagsklubben, og der er mad og drikke jo altid en sikker vinder. Vi har derfor sammen med restauranten bestræbt os på at sammensætte nogle gode mandfolkeretter, som vil fryde smagsløgene, samt falde godt i maven.
Sammen med Mike og Signe fra restauranten er der forhandlet en pris på plads til 125 kr. incl. kaffe/the med sødt.

Vi ser frem til der kommer mange medlemmer til alle fællesspisningerne, og specielt første gang hvor der vil være gennemgang af sæsonplanen, og de ændringer der er i sæson 2023 i forhold til sæson 2022.
Sidste års plan med at have to forskellige spisetider var ikke en revolution der lykkedes, spisningen vil således være som i gamle dage kl. 19.30.
Vi opfordrer til deltagelse i fællesspisningerne, da det er et væsentligt element i det sociale liv i Torsdagsklubben, ligeledes appellerer vi til, at du hen over året spiller med så mange forskellige medlemmer som muligt.

Præmier:
Præmieuddelingen sker til fællesspisninger ca. kl. 20.30.
Der er ”faste” præmier til de 3 bedste i hver række, og til den næstsidste.
Der spilles nærmest flaget i hver række de dage der er fællesspisning, der vil på scorekort ”flappen” være skrevet hvilket hul der gælder for henholdsvis A-B-C rækken.
Eclectic spilles over alle 27 huller gennem hele sæsonen, og der er præmie til 1-2-3, og 4. pladsen i alle 3 rækker.
“Race to Aalborg” er de 5 bedste runder i henholdsvis forår, sommer, efterår.
Årets golfer i A-B-C rækken er de 15 bedste runder i løbet af hele sæsonen.

Har du vundet en præmie siden den sidste fællesspisning eller på dagen, skal den afhentes ved fællesspisningen, eller alternativt skal du få en ”makker” til at tage den med. Præmier “overføres” ikke.

Spilafvikling:
For at få et bedre flow på banen, og undgå “knubs” fra andre medlemmer, spiller alle rækker stableford igennem hele sæsonen. Dette afhjælper også de udfordringer, der er med Golfbox når resultaterne er en sammenblanding af slagspil og stableford.
A-B-C rækken spiller Stableford fra Tee 55/57 (gul)
2 gange i sæsonen spiller alle rækker fra Tee 46/48 (Rød) og 2 gange spiller A og B rækken fra Tee 60/62 (Hvid)

Et medlem i Torsdagsklubben kan maksimalt få tildelt to ekstra slag pr. hul.

Rækkeinddeling:
Vi opdeles i 3 lige store rækker efter de opgivne hcp. ved tilmeldingen til Torsdagsklubben.
Man bliver således stående i samme række i hele sæsonen, uanset hvor godt man har spillet og handicappet ændrer sig.

I 2023 er inddelingen følgende:
A-rækken: op til og med hcp. 12,4
B-rækken: fra hcp. 12,5 til og med hcp. 17,5
C-rækken: over eller lig med hcp. 17,6

Damerne mod herrerne:
Som et nyt tiltag spiller vi onsdag 30. august en match mod Onsdagspigerne.
Matchen afvikles som en baglæns gunstart kl. 16.00, og der er plads til 26 damespillere og 26 herrespillere, så det er ”først til mølle-princippet” når der bliver åbnet for tilmeldingen.
Der vil være fællesspisning og kåring af vinderen efter matchen.

Mere information om matchen senere på sæsonen.

Hjælp med at skaffe sponsorer:
For at gøre det ekstra attraktivt at være medlem i Torsdagsklubben, håber vi at kunne skaffe endnu flere præmier eller mulighed for andre tiltag, og I kan måske hjælpe kaptajnerne med at skaffe sponsorer.
Vi skal nok sørge for rosende omtale af firmaet, samt synlighed på Torsdagsklubbens hjemmeside, så kontakt Jens Færløv eller nedenstående mail, hvis I selv kunne tænke jer at være sponsor, kender en potentiel sponsor, eller har gode ideer til sponsor området?

Spørgsmål? Send en mail til: aabgolf@gmail.com

Ha’ en rigtig god og succesrig sæson.

Med golfhilsen

Kaptajnerne