Matchplan og Matchformer

MATCHPLAN for forår 2024:
04. juni – STABLEFORD / FÆLLESSPISNING Tee 46/48
11. junij – STABLEFORD
18. juni – SV. SLAGSPIL
25. juni – HALLINGTON

 

FORKLARING TIL MATCHFORMER

I alle nedenstående matchformer vælger spilleren selv hvilket tee han vil spille fra…

Svensk slagspil:
Denne matchform minder meget om almindelig slagspil; men toppen tages af “katastofehuller”.
Hvis bolden ikke er i hul på det enkelte huls par + 4 slag, tillægges der 1 slag, og scoren på hullet noteres.
– På par 3 huller får man noteret 8 slag, hvis man ikke er i hul på 7 slag
– På par 4 huller får man noteret 9 slag, hvis man ikke er i hul på 8 slag
– På par 5 huller får man noteret 10 slag, hvis man ikke er i hul på 9 slag
Spillerens hcp (antal tildelte slag) trækkes fra den samlede score…

Hallington:
Hullets par ganges med 2, og antal brugte slag på hullet trækkes fra.
Eks.: Spilles et par 5 hul i 7 slag opnås 3 point – Og spilles et par 4 hul i 3 slag opnås 5 point.
Hvis man på et par 3 hul bruger 6 slag, så samler man op og noterer 0 point…
Spillerens samlede antal point tillægges hcp (antal tildelte slag).

Hulspil:
Der spilles om 6 point på hvert hul:
– hvis kun een spiller vinder hullet får han alle 6 point
– hvis 2 spillere vinder hullet med samme nettoscore, deler de med 3 point til hver
– hvis 3 spillere vinder hullet med samme nettoscore, deler de med 2 point til hver
– og hvis alle 4 spillere har samme nettoscore, gives der ikke point

Den spiller på holdet, der har det laveste antal slag (f.eks.20) spiller uden ekstra slag – dvs han spiller som om han havde hcp=0
En anden spiller på holdet, der har et højere antal slag (f.eks. 28), spiller med 8 ekstra slag, der skal placeres på de 8 huller med laveste index (index 1-8). (dvs at de ekstra slag, som påføres automatisk ud for hvert hul på scorekort udskrevet fra terminalen, ikke skal bruges…)
Det er en god ide, at holddeltagerne lige – på teestedet – repeterer for hinanden hvor mange slag den enkelte spiller har på det pågældende hul.
På 1. teested slås der ud i hcp-rækkefølge. – Laveste hcp først.
Herefter i den rækkefølge som man har opnået score på det foregående hul. – Specielt på par-3-hullerne kan spillerækkefølgen være vigtig (hvis dem der har slået ud før dig har lavet gode slag, er du nødt til at satse. – hvis de derimod f.eks. er landet i bunker, bør du måske spille safe…)
I hulspil er det tilladt at “give hullet”, hvis f.eks. en enkelt spiller ligger klart i bedre position end de andre – og det er åbenlyst at han vil vinde hullet…
Man må også gerne bede modspilleren om at samle sin bold op på green (mod 1 slag) hvis han f.eks. ligger 20-30 cm fra hullet
I hulspil kan hcp ikke blive reguleret, selvom man måske går en meget flot runde, der er bedre end hcp…

Alle afleverer scorekort…Vinderens scorekort markeres tydeligt med, at han er vinder på holdet…

Ved pointlighed vinder ham med det laveste hcp.