Afslutningsmatchen:

Der var 10 deltagere fordelt på 5 hold. Vi spillede greensome, og vinderne blev Svend Erik Jensen og Lars Rimmer med 17 points for 9 huller.

 

Generalforsamlingen

Bestyrelsen havde foreslået Svend Erik Jensen som dirigent og han blev valgt af forsamlingen.

Svend Erik kunne så konstatere, at generalforsamlingen ikke var lovligt indvarslet, men at vi kunne forsætte, hvis forsamlingen kunne bifalde det. Ingen protesterede, så vi fortsatte med bestyrelsens beretning, hvor formanden bød årets nye medlemmer velkommen. Han nævnte ligeledes, at sæsonstart næste år vil blive torsdag den 4. april og at sæsonafslutningen vil blive sidste torsdag i september, hvor de faste bookingtider slutter.

Næste punkt var kassererens beretning, hvor Svend Erik sagde, at årets overskud var på kr. 2543. Pengene ville i klubbens ånd blive anvendt til medlemmernes frokost samme dag.

De 3 afgående bestyrelsesmedlemmer, Helena Heuer, Hans Erik Heuer og Flemming Dyrman, havde ønsket genvalg og blev valgt. Der blev desuden valgt 2 suppleanter, Jonna Langeland og Grete Iversen, der blev valgt for et år ad gangen.

Sandy Andersen blev genvalgt som revisor.

Kontingentet blev fastsat til kr. 400-.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Karen Margrethe Schønfeld som formand, da Hans Erik Heuer ikke ønskede at fortsætte som sådan. Han bliver derfor næstformand, Svend Erik Jensen kasserer, Helena Heuer og Flemming Dyrman deler sekretærposten.

Afslutningsmatchen:

Der var 10 deltagere fordelt på 5 hold. Vi spillede greensome, og vinderne blev Svend Erik Jensen og Lars Rimmer med 17 points for 9 huller.

Generalforsamlingen:

Bestyrelsen havde foreslået Svend Erik Jensen som dirigent og han blev valgt af forsamlingen.

Svend Erik kunne så konstatere, at generalforsamlingen ikke var lovligt indvarslet, men at vi kunne forsætte, hvis forsamlingen kunne bifalde det. Ingen protesterede, så vi fortsatte med bestyrelsens beretning, hvor formanden bød årets nye medlemmer velkommen. Han nævnte ligeledes, at sæsonstart næste år vil blive torsdag den 4. april og at sæsonafslutningen vil blive sidste torsdag i september, hvor de faste bookingtider slutter.

Næste punkt var kassererens beretning, hvor Svend Erik sagde, at årets overskud var på kr. 2543. Pengene ville i klubbens ånd blive anvendt til medlemmernes frokost samme dag.

De 3 afgående bestyrelsesmedlemmer, Helena Heuer, Hans Erik Heuer og Flemming Dyrman, havde ønsket genvalg og blev valgt. Der blev desuden valgt 2 suppleanter, Jonna Langeland og Grete Iversen, der blev valgt for et år ad gangen.

Sandy Andersen blev genvalgt som revisor.

Kontingentet blev fastsat til kr. 400-.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Karen Margrethe Schønfeld som formand, da Hans Erik Heuer ikke ønskede at fortsætte som sådan. Han bliver derfor næstformand, Svend Erik Jensen kasserer, Helena Heuer og Flemming Dyrman deler sekretærposten.