Svensk Slagspil

Slagspilvariant der er en mellemform mellem almindeligt slagspil og stableford. Reglerne er følgende:
Hvis bolden ikke er i hul på det enkelte huls par + 4 slag, tillægges der et slag, og scoren på hullet noteres.
På par 3 huller får man noteret 8 slag, hvis man ikke kommer i på 7.
Tilsvarende noteres man for 9 slag på par 4 huller og 10 slag på par 5 huller.
Ideen er at spille slagspil, men tage toppen af ”katastrofehuller”
Scorekort: Bruttoscore – tildelte slag = nettoscore.

Towli golf

Et spil eller en leg ….kun for sjov!  – for motionens skyld og for fællesskabet i klubben.
Der spilles holdspil med fire deltagere – og så vidt muligt samme gennemsnitlige hcp på alle hold.
Kaptajnerne vælger forskellige sjove spil eller gimmicks på hvert hul passende til hulforløbet den pågældende dag.
Forsøges altid tilrettelagt så retfærdigt som muligt ift alle spillere.

 

Irish Rumble

Irish Rumble spilles som en holdturnering bestående af 3 spillere (3-bolde).
Man spiller med sit sædvanlige spillehandicap – som ved alm. Stableford.
Den spiller på holdet, der har lavest HCP fører et holdscorekort, hvor følgende scorer påføres:
Hul 1-6 – Kun holdets bedste score på hullet
Hul 7-12 – Summen af de 2 bedste scorer
Hul 13-18 – Summen af alles scorer (Hvis holdet er på 4 spillere, føres kun summen af de 3 bedste scores)
Summen af ovennævnte scores udgør holdets resultat.

Mandagspigernes Stableford

Spilles som holdspil med 3 spillere.
Hver spiller skal inden start:
Vælge 4 huller, hvor din score ganges med 1
Vælge 4 huller, hvor din score ganges med 2
Vælge 4 huller, hvor din score ganges med 3
Noter dine valg på scorekortet, markeret med 1,2 3 så din markør kan give dig den rette score.
Det kan være en god idé at tænke taktisk i denne spilform. De fleste af os har nogle huller, der bare aldrig rigtig giver en god score, så måske er det ikke lige på de huller, scoren skal ganges med 3. Modsat har de fleste af os også nogle huller, der næsten altid giver en god score, og så vil det jo være klogt at gange denne score med 3.
Når runden er færdig lægges holdets 3 samlede scores sammen og der afleveres et holdkort til kaptajnerne.

Fourball

Her spiller to spillere mod to andre spillere. Hver spiller sin egen bold, således at det er hver sides bedste bold, der tæller på hullet. I hulspil med handicap giver spilleren med det lavest handicap slag til andre, også til partneren. I fourball slagspil spiller to slagspillere som partnere, og hver spiller sin egen bold. Partnernes lavest score er scoret på hullet.

Flagspil

Hver deltager får udleveret et flag, som sættes ned i jorden på det sted, hvor bolden ligger, når spilleren har brugt det antal slag, der udgøres af banens par + spillerens handicap. Hvis spilleren har slag tilbage efter 18 huller, altså har gået under sit handicap, begynder han forfra på første hul og fortsætter, indtil alle slagene er brugt og placerer sit flag. Matchen vindes af den, der når længst.

Greensome

En form for foursome, hvor begge partnere slår ud på teestederne, hvorefter de vælger det bedste drive – gerne det længste eller mest præcise – og skiftes til at slå, idet den spiller, hvis drive ikke anvendes, slår andetslaget. Nogle klubber fastsætter handicappet til halvdelen af spillernes sammenlagte handicaps, medens andre finder det mere retfærdigt at fastsætte det til 6/10 af det lavest handicap +4/10 af det højeste. Greensome kan spilles både som hulspil, slagspil og Stableford.

 

Slagspil

Den matchform hvor spilleren lægger scoret for hver af de 18 huller sammen (alle huller skal spilles færdigt til bolden er i hul). Resultatet kaldes bruttoscoret, der bliver til nettoscoret, ved at trække handicappet fra. Det regnes normalt for den mest krævende form for golf.
 

Stableford

Spillerens score sættes i relation til hullets par, sådan at et score på en over par giver 1 point, en par giver 2 points, en birdie 3 og en eagle 4 points. Handicapslag fordeles efter scorekortets handicapnøgle. Vinderen er den, der har fået flest points, og er i matcher over 18 huller normalt mellem 35 og 42 points. Stableford kan spilles som single, foursome, fourball eller greensome.
 

Hulspil

Det er kampen mand mod mand. Hvis det er en handicapturnering, får spilleren med det højeste handicap hele handicapforskellen forud på den måde, at slagene falder på de huller, der fremgår af scorekortets handicapnøgle. Dvs. at hvis én har 30 ekstra slag på en runde og den anden har 20 ekstra slag på en runde, så får den med det højeste handicap 10 slag, som skal fordeles på de 10 sværest huller. Den med det laveste handicap får ingen ekstra slag.
 

Bisque

Hulspilmatch, hvor handicapslagene ikke fordeles efter handicapnøglen, men tages på de huller, hvor spilleren ønsker det. Han kan tage flere slag på samme hul. Spilleren skal bekendtgøre, om han tager et handicapslag, inden hullet forlades.
 

Foursome

Her spilles to spillere mod to andre, og hver side spiller kun én bold. Parterne spiller skiftevis fra teestederne og skiftevis under spillet på hvert hul. Det kan spilles både som hulspil og som slagspil.
 

Parmatch

Den kaldes også “bogeymatch” efter “bogey”, der er det gamle navn for par. Her spiller man hulspil mod banens par. Handicapslag fordels efter handicapnøglen. For hvert hul noteres et 0, hvis man har spillet det i par, et +, hvis man har spillet det i færre slag end par, og et -, hvis man har spillet det i flere slag end par. Summen af plusser og minusser viser, om man er op eller ned på banens par eller all square. Vinderresultatet er for det meste mellem 2 op og 2 ned.
 

Eclectic turnering

Matchen spilles over to eller flere runder. Det bedste resultat på hvert hul, som spilleren opnår i en af runderne, er det, der tæller, og summen af disse bedste resultater udgør spilleren 18 hullers score.   

Texas Scramble

Matchen spilles som en holdturnering for 4 spillere på hvert hold. Der vælges en holdkaptajn.

På hvert hul driver alle, hvorefter man vælger stedet for det bedste slag. Stedet markeres og her dropper de 3 andre deres bolde og alle slår deres andet slag herfra og så fremdeles for de næste slag.
Holdkaptajnen holder regnskab med, hvis drive der vælges, idet hver enkelt spiller skal have sit drive valgt mindst 4 gange på en runde på 18 huller.
Der spilles efter slagspilsreglerne og med bruttoscore. Kun den bedste score tæller. Holdene er sammensat, således at handicapgennemsnittet er tilnærmelsesvis det samme for hvert hold.
Der føres kun et scorekort, hvor holdets bedste score på hvert hul anføres. Det samlede resultat er holdets bruttoscore.

Hallington

Stablefordvariant. Spiller man hullet i par, opnår man et antal points, som er lig med par. Spiller man hullet 1 eller 2 slag dårligere end par, trækkes disse 1 eller 2 slag fra parværdien. Spiller man hullet under par, belønnes man med, at der lægges det antal slag, man går bedre end parværdien, til parværdien. Eks.: spilles et par 5-hul i 7 slag, opnår man 5 – 2 = 3 points. Spilles derimod et par 5-hul i 4 slag, opnår man 5 + 1 = 6 points. Forskellen i dygtighed udlignes ved, at man til slut, efter at have sammentalt de opnåede points tillægger hver enkelt spillers antal tildelte slag. Spilleresultatet bliver således det opnåede antal points + antal tildelte slag.

Scotch twosome

twosome Variant af greensome. Par-3 hullerne spilles som i greensome. På par-4 og par-5 hullerne driver begge. Derefter slår begge andetslaget til partnerens bold. Efter andetslaget vælges, hvilken bold man vil spille videre med, idet man skiftevis slår til bolden, indtil den er i hul (handicap som i greensome).

Fourball

En turnering, hvor to spillere spiller mod 2 andre spillere, således at det er de 2 siders bedste bold, der tæller på hullet (Regel 30, def. hulspil, regel 31 def. slagspil). Udtrykket fire-bold bruges som betegnelse for 4 spillere, som spiller med hinanden i en slagspilturnering.
       

Pink Lady (Holdspil)

Hvert hold får udleveret en pink farvet bold. Denne bold skal skiftevis spilles af holdets spillere banen rundt.
Den pink bolds samlede score er sammen med bedste score på hvert hul holdets score.
Mister man den pinke bold, kan holdet ikke deltage i konkurrencen, men deltager fortsat i den individuelle konkurrence.
Spilles bolden i en hazard må den fiskes op, hvis man finder den og man kan spille videre.
Slås bolden Out of B, er den tabt og man kan ikke spille videre med pink bold.
Bolden starter ved spilleren med laveste hcp – går ved næste hul videre til den med næstlaveste hcp o.s.v.

Norsk slagspil

Der spilles efter normale Stableford-regler, dog skal hver spiller kaste bolden én gang pr. hul. Kommer spilleren i hul uden at have brugt sit kast, tildeles hun 2 straffeslag.
OBS!! Kastet gælder ikke som slag.
Ved Norsk Slagspil som holdspil for tre spillere, kan man som holdets score anvende summen af de to bedste scores pr. hul.

Did you like this? Share it!