Baneafmærkninger

Pælens farve Betydning
Hvid Out of bounds
Gul Vandhazard
Rød Parallel vandhazard
Blå Areal under reparation
Blå m. sort top Areal under reparation m. spilleforbud
Grøn Droppezone

Lokale regler I

  1. Hvis en bold ligger i, berører eller er tabt i den parallelle vandhazard på 7. hul/gul eller den parallelle vandhazard på 8. hul/rød, må spilleren efter eget valg gå frem efter Regel 26-1, eller benytte droppezonen.
  2. Sten i bunkers er flytbare forhindringer (Regel 24-1)
  3. Træer med støttepæl eller trådnet er en ikke flytbar forhindring. Lempelse efter Regel 24-2.

Straf for overtrædelse af en Lokal Regel

Slagspil: 2 straffeslag

Hulspil: Tab af hul

Lokale regler II - Afstandsmåler

For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

Straf for overtrædelse af denne Lokale Regel

Diskvalifikation (Regel 14-3)

Lokale regler III - Modificering af reglerne 18-2, 18-3 og 20-1

Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:

Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.

Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.

Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

Midlertidig Lokal Regel I

Områderne med drænrender på hullerne gul 1, gul 4, gul 7, gul 8, gul 9, rød 3 og rød 9 er areal under reparation med spilleforbud. Hvis en spillers bold ligger i arealet, eller hvis det er til gene for spillerens stance eller området for hans tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 25-1.

Straf for overtrædelse af Lokal Regel:

Hulspil: tab af hul
Slagspil: to straffeslag

Midlertidig Lokal Regel II

En bold, der kommer til at hvile på et tætklippet område through the green, må løftes, placeres og spilles fra en måtte. Måtten skal placeres så tæt som muligt, hvor bolden oprindeligt lå ikke tættere hullet. Bolden må renses, når den løftes under denne lokale regel. Hvis en bold, når den placeres ruller væk fra måtten, må den genplaceres uden straf.

Hvis den stadig ikke bliver på måtten, skal måtten flyttes til det nærmeste sted ikke tættere på hullet, hvor bolden, når den er anbragt på måtten, forbliver i ro. Der er ingen straf, hvis bolden bevæger eller flytte sig efter at være lagt på måtten, og inden der foretages et slag, herunder når man adresserer bolden eller tager et prøvesving. Bruges en tee til at sikre måtten må bolden ikke placeres på tee’en “.

Note: ”Tætklippet område” betyder ethvert areal på banen, herunder også stier gennem rough, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:

Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.
*Hvis en spiller pådrager sig den almindelige straf for overtrædelse af denne Lokale Regel, er der ingen yderligere straf efter den Lokale Regel

Del det!