Lokale regler

Midlertidig lokalregel

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere bolden i det oprindelige lempelsesområde, og spille den derfra:

  • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
  • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: længden på et scorekort eller 15 centimeter fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:
  • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
    • Må ikke være tættere på hulletend referencepunktet, og
    • Skal være i det generelle område.

Banemarkering

Pælens farveBetydning
HvidOut of bounds
GulStrafområde
RødStrafområde
BlåAreal under reparation
Blå m. grøn topAreal under reparation m. spilleforbud
GrønDroppezone

Lokalregel 1
Lempelse på modsat side af rødt strafområde

Når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er i et strafområdet på hul 9 gul langs højre side af det generelle område, må spilleren som en ekstra lempelsesmulighed med ét strafslag droppe sidelæns efter Regel 17.1d(3), modificeret således at referencepunktet er:
Det anslåede punkt på den modsatte side af strafområdet, som er i den samme afstand fra hullet, som det anslåede punkt, hvor den oprindelige bold sidst krydsede grænsen af det røde strafområde.

Lokalregel 2
Provisorisk bold for en bold i et strafområde

Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 6 rød, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d, (eller ved at droppe en bold i droppezonen). Den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3, eller hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid:

  1. Ikke findes, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet
  2. Findes i strafområdet – så kan spilleren vælge at fortsætte enten med den oprindelige bold, eller med den provisoriske bold

Lokalregel 3
Droppezone

Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområdet langs greenen på hul 8 rød, eller strafområdet langs greenen på hul 7 gul, må spilleren tage lempelse med ét strafslag enten efter Regel 17.1, eller ved at droppe en bold i droppezonen, der er markeret med 4 grønne pæle. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.

Lokalregel 4
Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller bold out of Bounds E-5

Når er bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag droppe en bold indtil 2 køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end der hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. Fairway er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere inkl. Hullets tee-områder

Lokalregel 5
Straf for overtrædelse af lokalregel: Den generelle straf

Slagspil: 2 strafslag. Hulspil: Tab af hul