Dato: Turneringen påbegyndes 1. maj og skal være færdigspillet 20. september 2020. Præmieoverrækkelse søndag den 3. oktober 2020 i forbindelse med præmieoverrækkelse ved afslutningsturnering.
Start: Se plan for runderne efter tilmeldingsfristens udløb.
Turneringsform: 18 hullers hulspil med reduceret handicap. Såfremt matchen slutter lige, spilles der sudden death uden ATS (antal tildelte slag) indtil en vinder er fundet.
Gruppeinddeling: Herre- og damerække (juniorer indgår på lige fod med herrer/damer) med max 36 ATS.
Spillehandicap: Ved handicapforskel mellem de to spillere, tildeles den spiller, der har det højeste spillehandicap et antal ekstra slag. Disse slag udgør 75 % af forskellen mellem de 2 spilleres spillehandicap.
Regulering: Turneringen er ikke tællende.
Teesæt: Klubtee
Deltagerbegrænsning: Kun for medlemmer af AaGK. Max 128 deltagere pr. række. Max hcp 36.
Turneringsfee: kr. 50. Betales ved tilmelding i Golfbox.
Tilmelding: Senest 20. april 2020 via Golfbox/sekretariatet.
Spilletidspunkt: Spillerne aftaler indbyrdes spilletidspunktet indenfor de fastsatte rammer på startlisten. Den af de 2 spillere, der står først på spillelisten, er ansvarlig for at kontakte sin modspiller samt for at meddele matchresultatet til sekretariatet.

Er matchen ikke afviklet indenfor tidsrammen, er man diskvalificeret. Har man problemer med at få aftalt et tidspunkt, må man kontakte matchlederen for en afgørelse.

Afbud: Til modstander.
Særlige forhold: Der skal være min. 8 spillere i en række, før den oprettes.
Turneringsleder: Sekretariatet, tlf. 98 34 14 76

 

Del det!