Kontingentsatser

KategoriAldersgruppePris pr. år
Senior26+årkr. 6.800
Ungsenior19-25 årkr. 4.080
Studerende*26+ årkr. 4.080
Junior uden banetilladelse0-18 årkr. 1.020
Junior med banetilladelse0-15 årkr. 1.700
Junior med banetilladelse16-18 årkr. 2.380
Long Distance**kr. 4.080
Fleks***kr. 1.800
Passiv****kr. 700

Skabe/caddyrum

TypePris pr. år
Enkelt overskabkr. 350
Enkelt underskabkr. 450
Dobbelt overskabkr. 550
Dobbelt underskabkr. 650
El-overskabkr. 800
El-underskabkr. 900
El-stålskabkr. 1300
Skab i omklædningkr. 300

* Studerende

Studerende, elever, lærlinge og øvrige fra og med 26 år, der er på SU eller en efter bestyrelsens skøn tilsvarende lav indkomst. Der skal fremvises kopi af studiekort eller andet bevis på indskrivelse, for at overgå til denne medlemskategori.

** Long Distance medlemskab

  • Ens hjemmeklub skal være nærmere beliggende ens hjemmeadresse end Aalborg Golf Klub.
  • Medlemmet skal være fuldtidsmedlem i sin klub. Kontingentet i hjemmeklubben skal være minimum 60 % af fuldtidskontingentet i Aalborg Golf Klub.

*** Fleksmedlemmer
Fleksmedlemmer skal altid betale fuld greenfee. Forskellige rabatformer kan ikke benyttes.

**** Passive
Passive medlemmer må ikke spille på banen.

Indmeldelsesgebyr
Indmeldelsesgebyret er suspenderet indtil videre.

Du kan blive skrevet på venteliste ved at kontakte sekretariatet på 9834 1476 eller mail@aalborggolfklub.dk, eller du kan henvende dig i kontorets åbningstider.

Skader på bags i caddyrum (mus mv.)

Da golfklubben er en landejendom, så er der desværre flittig trafik af mus, især i de milde vintre. Du rådes derfor til at tømme din bag for alt, som musene kunne have interesse i (mad, chokolade mv.) – det gælder også selve papiret, som tingene har været pakket ind i.
Golfklubben har ikke mulighed for at tegne en forsikring på disse skader, og din egen indboforsikring (som bør dække tyveri – tjek lige op på det) dækker formentlig heller ikke, desværre.

Skabe er forbeholdt aktive medlemmer

Det er besluttet, at skabe er forbeholdt aktive medlemmer. Således skal du, hvis du melder dig passiv, afgive dit skab.

Del det!