Vi går på vinterbane fra søndag den 25. november, som består af 18 huller.

Vi anbefaler derfor at så mange af vores spillere som muligt benytter bærebag. Det er i baneudvalget blevet besluttet, at der skal laves et kørespor rundt på banen, hvor der kan færdes med buggy og trolley. Hvis der skal benyttes buggy, så skal der indhentes en særlig tilladelse for at kunne køre med denne igennem vintersæsonen. Tilladelsen gives ved fremvisning af lægeerklæring eller andet bevis til kontoret. Samtidig gør vi opmærksom på at overtrædelse eller afvigelse fra køresporet giver øjeblikkelig inddragelse af tilladelse.

I praksis fungerer det sådan, at vores greenkeepere laver et kørespor i den ene side af golfhullerne. Her skal man køre med sit køretøj, og herfra tage sit jern med ud og slå til bolden, for så at gå tilbage og fortsætte transport på køresporet. Både Trolley og Buggy skal benytte det spor. Se køresporet på de nedenstående links.

Klik her for at åbne blå sløjfe

Klik her for at åbne gul sløjfe

Klik her for at åbne rød sløjfe