Kaninklubben er en klub, der ledes af begynderudvalget.

Det overordnede mål er at tilbyde nye medlemmer undervisning i at spille golf, samt drage omsorg for, at alle bliver indsluset i golfklubben og dens aktiviteter.
Alle seniorspillere med handicap over 36 kan deltage.
Der spilles hver onsdag i månederne  april, maj,  juni,  august og september.
  • Sæsonstart: 8. april 2020
  • Mødetid: onsdage kl. 16:30 – senest
  • Starttid: kl. 17:00 – gunstart
For at kunne afvikle kaninturneringen om onsdagen på en tilfredsstillende måde, er det nødvendigt med tilmelding.
                                   Det går du på:  ” Tilmelding til spil onsdage
Der opkræves kr.15 pr. turnering du deltager i. Pengene bliver anvendt til præmier samt tilskud til afslutningsfesten.
Du vil som begynder blive ledsaget af en instruktør, indtil du er nogenlunde rutineret i at spille på banen. Efter spillet afleveres alle scorekort, og en gang om måneden samles vi i klubhuste til præmieoverrækkelse, en snak om problemer og evt. tvivlsspørgsmål, der kan være opstået undervejs.

Del det!