Igen i år afholder vi junior ranglisteturneringen Jægerspris Open. Turneringen afholdes d. 3. juli 2020 og er for juniorer og ynglinge.

Turneringen afvikles som en del af Krumpen Open, og tilmelding foregår på hjemmesiden www.krumpenopen.dk, hvor man også kan tilmelde sig ranglisteturneringerne i henholdsvis Hjørring og Brønderslev.

 

Propositioner for Jægerspris Open

Dato:  3. juli 2020
Første start: Kl. 8.00
Arrangør: Aalborg Golf Klub
Matchform: 36 huller slagspil scratch uden cut. Drenge fra hvidt og piger fra blåt teested. Matchen er tællende til PGA Shop Danmark Krumpen Open WARG Certifiied (se krumpenopen.dk)
Rækker: Turneringerne afvikles i en drengerække og en pigerække.

 

Alder: Turneringerne er åbne for alle juniorer og ynglinge som opfylder DGU’s aldersgrænse for juniorer og ynglinge. Drenge og piger, som er født i 1995 eller senere (U25).
Handicap begrænsning: Drenge: Handicap ikke højere end 15.
Piger: Handicap ikke højere end 24.
Deltager antal: Der kan højst deltage 78 spillere. Ved flere tilmeldte, har spillere, der deltager i Krumpen Open, fortrinsret. Herefter udgår højeste handicap for spillere, der kun deltager i Jægerspris Open. Der tages forbehold for at fylde op til max. 78 spillere. Aalborg Golf Klub forbeholder sig ret til at uddele 6 wildcards.
Tilmelding: Via krumpenopen.dk eller Golfbox senest 26. juni 2020 kl. 12:00.
Afbud: Ved afbud efter offentliggørelse af startlisten opkræves fuld turneringsfee. Afbud til Aalborg Golf Klub på mail@aalborggolfklub.dk eller tlf.: 98 34 14 76.
Startorden: Der spilles så vidt muligt 3 bolde. Startlister offentliggøres på Golfbox senest den 5. juli.
Scorekort: Afhentes i klubhuset senest 30. min. før start.
Turnerings-
afgift:
Turneringsafgift kr. 400,- pr. person dækker deltagelse i turneringen og frokost inkl. sodavand på spilledagen. Turneringsafgift sendes til egen klub efter turneringen.
Udeblivelse: Ved ankomst til 1. tee inden 5 minutter efter den fastsatte starttid idømmes 2 straffeslag (jf. regel 6.3). Senere ankomst medfører diskvalifikation. Udeblivelse uden grund vil blive indrapporteret til hjemmeklub og DGU. Turneirngsafgift vil blive opkrævet med fuldt beløb.
Prøvespil: Der kan spilles med gratis greenfee én gang på hverdage i ugen op til turneringen. Bookes via Golfbox.
Målere: For alt spil er det gældende, at en spiller må skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (fx hældning, vindhastighed, temperatur m.v.) er dette i strid med Regel 14-3 og spilleren bliver diskvalificeret, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner.
Mobiltlf., m.m.: Mobiltelefoner må kun bruges til tilkald af dommer, ligesom brug af walkman, discman under spillet ikke er tilladt.
Bolde/udstyr: Skal være godkendte i henhold til lister fra R&A (www.randa.org).
Golfcars: Persontransporterende vogne må ikke benyttes. Overtrædelse medfører diskvalifikation.
Caddie: Deltagerne må ikke benytte caddie. Overtrædelse medfører diskvalifikation.
Lige resultat: Hvis to eller flere spillere på 1. pladsen har samme score, spilles omspil på et hul (RØD 9). Omspillet gentages indtil der er fundet en vinder. Øvrige præmiepladser efter den matematiske metode. Ved lige scores udover førstepladsen deles ranglistepoint
Turnerings-
ledelse:
Aalborg Golf Klub
Tlf.: 98 34 14 76.

Del det!