Denne klub har til formål at give de helt nye juniorer indsigt i, hvordan det er at spille golf på en rigtig bane. Det kræver naturligvis at en voksen går med dem rundt – og derfor en god forældreopbakning, hvis det skal blive en succes.

Deltagere

For alle nye juniorer og puslinge, som endnu ikke har modtaget banetilladelse eller har over hcp. 45.

Hvornår

Hver fredag fra kl. 16.45 (juli måned undtaget).

De fleste af pigespillerne går dog ud allerede 15.45.

Hvordan

Vi mødes fredage kl. 16.45 ved første hul på ugens 9 huls bane og sammensætter hold efter alder/niveau. Spillere med handicap vil blive sendt først ud og får lov at spille 9 huller, så de har mulighed for at gå ned i handicap. Herefter vil juniorer/puslinge blive sendt ud og spille fra henholdsvis rød tee eller f.eks. 200 m. markering afhængig af niveau. Disse vil formodentligt også kun spille 3 – 6 huller.

Spisning

Den sidste fredag i hver måned spiser vi sammen omkring kl. 18.30, hvor der også vil være en mindre præmieuddeling. (Forældre er meget velkomne til at deltage i spisning – dog for egen regning)

Forældrehjælp

Da hver bold har brug for en voksen til at hjælpe dem undervejs med et flydende spil, etikette og point, får vi brug for nogle forældre, som gerne vil hjælpe til. Så snart vi kender interessen for klubben, vil vi lave en plan for hele sæsonen over hvilke forældre som hjælper til på hvilke datoer.

Tilmelding

Tilmelding skal ske til undertegnede enten på tlf. eller email med angivelse af barnets navn, alder, tlf samt evt. hcp. Endvidere skal I samtidig angive, om I ønsker at hjælpe til som forældre og evt. hvilke datoer man kan/ikke kan hjælpe. (Husk en tilmelding til kun 1 eller 2 fredage er bedre end ingenting…)

PS. Man kan godt starte sæsonen i Fredagsklubben og så rykke op i Tirsdagsklubben senere på sæsonen, hvis ens handicap er til det.

Vi ser frem til stor opbakning og glæder os til at se en masse entusiastiske juniorer og puslinge.

Juniorudvalget

Del det!