Info om buggykørsel, vinterbane 2020 mv.

Kære medlemmer og gæster i Aalborg Golf Klub
Da vi allerede nu har fået betydelige mængder vand på banen, er der sat snore op omkring vores forgreens. Snorene er sat op for at skåne græstæppet for unødigt trafik og passe godt på vores flotte greenomgivelser.
Der vil ligeledes blive opsat snore på våde områder så golfspillerne kan ledes uden om disse. Når man har afsluttet spil på gul 9 skal man benytte stien på gul 4 videre til klubhus eller næste sløjfe. Græsstien på gul 9 er allerede nu er så våd at vi skader området betydeligt.
Buggykørsel på banen
Vi er nu inde i november måned og derfor vil der inden for kort tid blive lukket ned for kørsel med buggy på banen. Vi vurderer situationen løbende og forbeholder os ret til at lukke for kørsel, hvis vi vurderer, at banen tager skade af kørsel. Hvis man tidligere har haft tilladelse til at køre på banen eller ønsker det, så skal man henvende sig i sekretariatet og have en skriftlig tilladelse til at benytte buggy i vinterhalvåret. Når der lukkes ned for kørsel er det kun tilladt at køre i det kørespor, som bliver etableret i semirough langs hullerne. Man skal derfra gå ind og slå til sin bold og lade køretøjet blive ude på køresporet. Overtrædelse af disse regler vil medføre inddragelse af kørselstilladelse.
For at give spillerne en bedre golfoplevelse i vinter har vi i år etableret en ny vinterbane. Vinterbanen er godkendt af bestyrelsen og skal være med til at sikre, at de våde huller på banen ikke bliver ødelagt. Banen skulle desuden gerne give spillerne en bedre og mere tør golfoplevelse. Vi går først over på denne vinterbane når greens lukkes for vinteren. Indtil da kan der spilles til vintergreens på alle 27 huller i overgangsfasen.
Vi har i GLFR oprettet en vinterbaneguide som kan benyttes i vintersæsonen. Baneguiden bliver aktiv, når baneguiden tages i brug.
Vinterbanen vil i år se ud som følger:
9 hullers banen: Rød 1 – gul 3-1-5-2-6-7-8-rød 9
18 hullers banen: Rød 1 – gul 3-1-5-2-6-7-8-rød 9 – Blå 1-2-3-4-5-6-7-8-9

Del det!