Info om banen, regelbøger og begynderhold

Baneinfo

Plan for åbning af greens er som følger – hvis vi bliver hurtigere færdig med processerne åbner vi hurtigere end angivet nedenfor:

  • Uge 9 prikling og luftning af greens
  • Uge 10 topdressing og behandling med biostimulanter
  • Uge 11 rulning og klipning hvis temperaturen i jorden overstiger 5-8 grader
  • Uge 12 forventet åbning af hele banen
  • Uge 14 forventet første udbringning af gødning til greens, teesteder og fairway

Hvorfor åbner vi så ikke før?
Krybehvene (agrostis stolonifera) som er den græs vi har i vores greens, er ikke specielt vinterstærk, og trafik på denne, inden den har mulighed for at regenerere sig selv, kan få betydelige konsekvenser for plantens overlevelse. Dog tåler den lav klippehøjde og er god til stress og megen trafik i sommerhalvåret.

Græs er også sårbart når det tør

De fleste er klar over, at man ikke skal gå på frosne greens, men de færreste er klar over, at græsset er mest sårbart, når det tør op i starten af foråret. Golfspillere ser blot den optøede overflade, der inviterer til spil. Det er i sådanne situationer, at greenkeeperen kommer under voldsomt pres for at åbne banen for spil, men det er netop her, at risikoen for skade på græsset er størst, og hvor især svampeangreb efterfølgende vil sætte sine tydelige spor.
Greens om foråret betaler prisen
Et massivt svampeangreb vil påvirke greens udseende og spillekvalitet langt ind i foråret og kan betyde, at klubben ikke kan åbne banen for spil på det tidspunkt, hvor indtægterne fra greenfee begynder at stige igen. I et så lille land som Danmark rygtes det hurtigt, hvem der har gode greens om foråret. Det kan derfor hurtigt vise sig at være en dårlig forretning, hvis klubbens greens ikke er spilbare, fordi de har været åbnet for spil i løbet af vinteren. En generel regel er derfor, at jo mere spil der tillades i perioder med lav temperatur, desto større er risikoen for skade på græsset og jo længere tid tager det at opnå en acceptabel spilleflade om foråret. Dette er de entydige erfaringer fra forskning i området fra både Danmark og udlandet.Hver bane har sine egne grænser
Beslutningen om golfbanen skal være åbent for spil må være op til greenkeeperen i klubben. Greenkeeperen har den professionelle erfaring og “know how” til at finde balancen mellem ønsket om spil og kravene til overfladen set over en hel sæson. Hver golfbane har sine egne specielle forhold, der sætter unikke grænser for, hvornår vinterspil kan lade sig gøre. Tendensen med øget spil om vinteren giver således de danske golfbaner nogle udfordringer. I nogle situationer må der sættes begrænsninger for spillet, men disse begrænsninger kan over en hel sæson give rigtig god mening.

Spillerudgaven af regelbogen

Vi har nu modtaget spillerudgaven af Golfreglerne 2019 på dansk indeholdende det fulde regelsæt, men med færre detaljer. Bogen kan købes for 20 kr. på kontoret.

Lommeguiden

Vi har stadig lommeguiden, som er en opdelt opslagsbog. Bogen indeholder de 35-40 hyppigste spille- og regelsituationer. Bogen kan købes for 20 kr. på kontoret. 

Begynderhold

Kender du en, der er interesseret i at starte til golf? Begynderholdet starter sidst i marts. Medlemskabet koster 1.000 kr. for 3 mdr. Ring på 98143476 eller læs mere her.

Del det!