Ordinær Generalforsamling 2020 i Aalborg Golf Klub

Tirsdag den 11. august kl. 18.30 i Nørresundby Idrætscenter, Idrætshal 1.
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægternes §§ 9 og 10.

1.      Valg af dirigent
2.      Bestyrelsens beretning for det forløbne år v/formanden
3.      Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse – Læs her 
4 a.   Fremlæggelse af budget for det kommende år
4 b.   Fastsættelse af kontingent
Fastsættelse af kontingent for kalenderåret 2020
Bestyrelsen foreslår en stigning i kontingent for aktive voksne på kr. 500 således at kontingentet
udgør kr. 6.800
Iflg. vedtægternes §6 udgør kontingentet herefter for:
Juniorer uden banetilladelse:                   15%
Juniorer med banetilladelse 0-15 år:        25%
Juniorer med banetilladelse 16-18 år:      35%
Ungseniorer:                                             60%
5.      Behandling af indkomne forslag
5 a.   Forslag om tidsrum for banelukning i forbindelse med Danmarksturneringen,
Bilag 1 – Læs mere her
5 b    Forslag om 9-hullers sløjfe skal være boldrende, Bilag 2 – Læs mere her
5 c.   Forslag om ændring af vedtægternes §9, stk.3, Bilag 3 – Læs mere her
5 d.   Forslag om æresmedlem, Bilag 4 – Læs mere her
6.      Valg af formand 
Formand Birgitte Nymark er er på valg. Villig til genvalg
7.      Valg af medlemmer til bestyrelsen
Efter tur afgår:
Jens Peter Sørensen Villig til genvalg
Peter Bols Villig til genvalg
Thorkild Binett Jørgensen Villig til genvalg
Michael Sørensen Villig til genvalg.
8.      Valg af medlemmer til Ordens- og Amatørudvalget
Efter tur afgår:
Bo Visby Carlsen Villig til genvalg
9.      Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
10.    Evt.

På bestyrelsens vegne
Birgitte Nymark
Formand