Aalborg Golf Klub
HAR BRUG FOR DIN HJÆLP

Vi har alle et ønske om, at klubhus og bane fremstår bedst muligt og de ansatte gør hvad de kan for at opfylde dette. Desværre er ressourcerne i klubben ikke uanede, og derfor har vi brug for din hjælp. Der er forskellige opgaver i klubben, og alle kan deltage…

Har du lyst og tid til at bidrage med en hovedrengøring i klubhuset eller renholdelse af stier, rensning af tagrender eller maling af bygninger hører vi gerne fra dig. Opgaverne er inddelt i områder, og der vil være en tovholder for hvert område, der står for organisering af opgaverne. Klubben stiller de nødvendige redskaber til rådighed og kvitterer med lidt let at spise og drikke efter udført opgave. I september inviteres du med til klubbens arrangement for frivillig arbejdskraft, og du får en lækker FootJoy polo som tak for hjælpen.

Tilmeld dig indenfor dit favoritområde nedenfor eller kontakt sekretariatet, hvis du vil stille din hjælp til rådighed. Hvis du vil læse mere om hver enkelt område inden du bestemmer dig, kan du læse mere herunder.

VIL DU VÆRE MED?

Det frivillige arbejde er grundstenen i foreningslivet i Danmark. Den fortsatte medlemsfremgang i Aalborg Golf Klub samt den positive udvikling på banen og i klubben hænger i høj grad sammen med, at nogle medlemmer har doneret deres tid og arbejdskraft til klubben.
Vi har behov for frivillige af enhver art. Omfanget varierer både i selve opgaverne men i høj grad også af, hvor meget tid, du har mulighed for at byde ind med. Opgaverne kan som udgangspunkt udføres af alle, men vi sørger naturligvis for oplæring, såfremt det skulle være nødvendigt.

For at høre mere kan du kontakte udvalgsformanden for det enkelte udvalg eller sekretariatet i klubben

FRIVILLIGE
OPGAVER

Hele holdet består af 8 mand, som enkeltvis afhenter
og udskifter alle 26 affaldssække 1-2 gange om ugen.

Køretøj stilles til rådighed af greenkeeperne,
og den frivillige læsser sækkene på bilen,
sætter tomme sække på
og afleverer efter udført arbejde bilen ved maskinhuset,
hvor greenkeeperne sørger for aflæsning af de opsamlede sække.

Ved tømning 1 gang om ugen tømmes fredag
og ved tømning 2 gange om ugen tømmes mandag og fredag.
Det anbefales at udføre arbejdet om morgenen,
således at man forstyrrer mindst muligt på banen.
Det er mest praktisk, at arbejdet udføres i greenkeepernes arbejdstid.

Tovholder sørger for at lave arbejdsplanen.

Arbejdet udføres i perioden
primo april – primo november.

Bænke, skilte og affaldssækkehuse rengøres
og boldvaskere efterfyldes og ilægges rensetabs
en gang om måneden. Håndklæder udskiftes efter behov.

Grusstierne renholdes for ukrudt
og huller opfyldes efter behov.
Kanter skal være skarpe.

Renholdelse for ukrudt sker løbende efter behov,
mens opfyldning sker 1-2 gange i sæsonen.

Tovholderens opgave bliver
at koordinere arbejdet mellem udvalgets frivillige,
således den enkelte ved, hvornår man skal udføre hvad.
Der sørges for, at de nødvendige arbejdsredskaber er til rådighed.
Tovholderen holder tæt kontakt med greenkeeperen om arbejdet.

 

I samarbejde med viceværten
udstikkes opgaverne for sæsonen.
Arbejdet udføres under hensyntagen til vejrliget.
I sæsonen 2017 ses på
færdiggørelse af facaden på baghuset
samt buggyparkeringsområdet.

Tovholderens opgave bliver
at koordinere arbejdet mellem udvalgets frivillige,
således den enkelte ved, hvornår man skal udføre hvad.
Der sørges for, at de nødvendige materialer
og arbejdsredskaber er til rådighed.

 

Kontoret står for den daglige tilgang af
nyheder og alm. informationer.

Opgaven for den frivillige består i at opdatere,
hvor det er nødvendigt
og gennemse web´en for evt. “smuttere”,
så den til hver en tid fremstår
som en overskuelig og dynamisk hjemmeside,
hvor medlemmer og gæster
kan finde de ting om klubben, de kunne ønske sig. 

Hækkene renholdes for ukrudt
og klippes efter behov,
evt. i samarbejde med viceværten.

Hække under denne funktion:

  • Vest for bagrum
  • Syd for Driving Range
  • P-plads
  • Ved starterhus
  • Ved terrasse

Tovholderens opgave bliver
at koordinere arbejdet mellem udvalgets frivillige,
således den enkelte ved, hvornår man skal udføre hvad.
Der sørges for, at de nødvendige arbejdsredskaber er til stede.

Renholdelse for ukrudt sker
1 x månedligt og klipning 1-2 gange i sæsonen.

Opgaven bliver i muligt omfang
at fjerne ukrudt og græs
i en omkreds ud fra stammen af nye
og forholdsvis nye træer og planter.
Eventuelt vandes og gødes der.

Tovholders opgave er
at koordinere arbejdet og arbejdsgangene.

Rhododendronbedene
mellem gul 9 og rød 9
samt på gul 8 renholdes for ukrudt.

Renholdelse for ukrudt sker
som udgangspunkt 1 x månedligt,
hvor man samtidig fjerner døde grene og blade mv.
Tovholderen laver aftale
med greenkeeperen om skæring af kanter.
Tovholderens opgave bliver
at koordinere arbejdet mellem udvalgets frivillige,
således den enkelte ved, hvornår man skal udføre hvad.
Der sørges for,
at de nødvendige arbejdsredskaber er til rådighed.

Terrassen skal til enhver tid
fremstå indbydende for klubbens medlemmer og gæster.

Krukkerne skal ud
over helårsbeplantning
have bunddække af sæsonblomster,
og krukkerne skal vandes,
ligesom ukrudt fjernes
og planter nippes så døde elementer fjernes.
I sommerhalvåret vil dette
kræve tilsyn minimum 1 x ugentligt,
men vanding kan i tørkeperioder skulle foretages dagligt.

Greenkeeperne sørger for
at blandingen af græsfrø, sand og jord er klar.
De frivillige sørger for at fylde blandingen i poserne
og sørge for ophængning af disse
på de dertil indrettede stativer.

Som udgangspunkt fyldes poserne 2 gange om ugen
for eksempel tirsdag og fredag.

Tovholder laver plan for arbejdets udførelse.

FRIVILLIGE UDVALGS
-MEDLEMMER

Peter Lüchow: amp@gvdnet.dk

Birger Krogsgaard
Peter Poulsen
Jens Ole Christensen
Ole Møller Nielsen
Kjeld Hylleberg
Jørgen Plomgaard
Jens Lund Hansen

Per Foldberg Nielsen: pfold@icloud.com

Inga Schmidt
John Ejdrup
Niels Voss Hansen
Ole Bang
Thorkild B Jørgensen
Bent Madsen
Wagner Foldberg Nielsen
Peter Hjulmand
Peter Poulsen

Erik Nielsen
Flemming Hemdorff

Inge Merete Svendsen: metesvendsen@gmail.com

Aase Munk
Inge Tolborg
Jytte Feiner
Hanne Jørgensen

Lisbeth Jakobsen
Ellis Bugge
Niels O. Jakobsen

Thorkild B Jørgensen: thorkild.b.joergensen@gmail.com

Hanne Jørgensen
Erik Olsen
Torben Thomsen
Kirsten Olsen

Del det!