I en stor golfklub er der altid behov for frivillige hænder til mange forskellige opgaver. På denne side kan du læse mere om, hvilke ledige opgaver vi har på hånden.

Ekstrarengøring

Mulighed for og overskud til at lægge en eftermiddags arbejde i golfklubben?

På kalenderen nærmer golfsæsonen sig med hastige skridt, og da vi alle ønsker os en indbydende klub med gode faciliteter både inde og ude, efterspørger vi hjælp fra medlemmerne.
I denne omgang vil vi gerne have klubhuset gjort sæsonklart på områder, som ikke er med i den daglige rengøring. Det er områder som ekstra rengøring i omklædningsrum (f.eks. fliser, vægge, oven på skabe), ekstra rengøring af klubhusets døre, rengøring oven på lamper i restaurant, ydervægge omkring terrassen og starterhuset indvendigt.

Vi ønsker hjælp fra 10 – 20 medlemmer til en arbejdseftermiddag fredag den 23. marts klokken 13 – 16. Efter arbejdet vil der være lidt forplejning.

Har du mulighed for og overskud til at deltage, bedes du sende en mail eller sms til undertegnede senest fredag den 16. marts.

Med håbet om opbakning til dette nye initiativ.

Thorkild B. Jørgensen
Koordinator for klubbens frivillige praktiske arbejde
Mail: thorkild.b.joergensen@gmail.com
Telefon: 22174644

Turneringsudvalg

Lyst til at hjælpe med planlægning og afvikling af turneringer?

Udvalget varetager planlægning og afvikling af sæsonens turneringsprogram.

Turneringslederen på de enkelte klubturneringer er ansvarlig for udarbejdelse af startlister, afvikling af turneringen og rapportering af resultater til sekretariatet. Endvidere skal udvalget deltage aktivt i afvikling af repræsentative turneringer, DGU-turneringer m.v.

Eksempler på arbejdsopgaver:

  • Baneftersyn (er banen klar til turnering?)
  • Stille op til specialkonkurrencer (tættest pinden mv.)
  • Udlevering af scorekort
  • Indtastning af scores i Golfbox
  • Præmieoverrækkelse
  • Turneringsleder på Danmarksturneringen (efter DGUs regelsæt)
  • Hjælper under Åbne Aalborg Dage
  • Meget mere!

Jo flere medlemmer turneringsudvalget har, jo mindre er byrden på de enkelte medlemmer, så vi vil gerne supplere udvalget.

Har ovenstående fanget din interesse?

Tag fat i udvalgets formand, Carsten Hansen.
(chansen@devmybiz.com)

Begynderudvalg

Har du mod på at hjælpe nybegyndere i gang med golf og klubliv?

Så søger begynderudvalget hjælpere til den kommende sæson.

Begynderudvalget har ansvaret for modtagelse og uddannelse af nye medlemmer. Udvalget fastlægger procedurer for, hvordan nye medlemmer kommer i gang og fastlægger rammer for den teoretiske og praktiske undervisning. Udvalget arrangerer begynderturneringer med det formål at lære begynderne golfspillet i praksis.

Der søges især hjælpere, som har mulighed for at komme onsdag eftermiddag, når der er spil i Kaninklubben.

Mod på at hjælpe?

Tag fat i udvalgsformand Poul Anders Hansen (oldfux.hansen@email.dk)

Del det!