I en stor golfklub er der altid behov for frivillige hænder til mange forskellige opgaver. På denne side kan du læse mere om, hvilke ledige opgaver vi har på hånden.

Praktiske opgaver på Anlægget, Banen og Omgivelser

For at et så stort og omfattende areal og område, som Aalborg Golf Klub råder over, samtidig med vores ønske om en høj standard, har vi brug for en række frivillige hjælpere, som kan aflaste og hjælpe vores faste personale – ikke mindst greenkeeperstaben.

Opgaver, som for eksempel varetages af frivillige, er: Pasning af stier, hække, ankomstområder, rhododendronbede, opfyldning af turfposer, mindre bygningsmæssige opgaver(f. eks. maling og højtryksrensning). Disse opgaver varetages af teams kontinuerligt over sæsonen.

Herudover har vi en række ad hoc opgaver som for eksempel oprydningsdage på banen op til sæsonstarten, hvor vi er en stor gruppe frivillige, som sammen med greenkeeperstaben samler grene, kogler og meget andet på banen

Ud over at indsatsen aflaster personalet, som får bedre mulighed for også at pleje detaljerne, giver det også fællesskab mellem medlemmer og personale og medlemmer indbyrdes. Endvidere sørger vi for en fornuftig forplejning til de frivillige.

Der kan også være opgaver, som ikke er nævnt her, og skulle du have ideer hertil, er du meget velkommen til at komme frem med dem.

Skulle du have lyst til at være en del af ovenstående eller høre mere herom bedes du kontakte administrationen eller undertegnede.

Thorkild Binett Jørgensen

Koordinator for det praktiske frivillige arbejde

Mail: thorkildjorgensen@aalborggk.dk

Turneringsudvalg

Lyst til at hjælpe med planlægning og afvikling af turneringer?

Udvalget varetager planlægning og afvikling af sæsonens turneringsprogram.

Turneringslederen på de enkelte klubturneringer er ansvarlig for udarbejdelse af startlister, afvikling af turneringen og rapportering af resultater til sekretariatet. Endvidere skal udvalget deltage aktivt i afvikling af repræsentative turneringer, DGU-turneringer m.v.

Eksempler på arbejdsopgaver:

  • Baneftersyn (er banen klar til turnering?)
  • Stille op til specialkonkurrencer (tættest pinden mv.)
  • Udlevering af scorekort
  • Indtastning af scores i Golfbox
  • Præmieoverrækkelse
  • Turneringsleder på Danmarksturneringen (efter DGUs regelsæt)
  • Hjælper under Åbne Aalborg Dage
  • Meget mere!

Jo flere medlemmer turneringsudvalget har, jo mindre er byrden på de enkelte medlemmer, så vi vil gerne supplere udvalget.

Har ovenstående fanget din interesse?

Tag fat i sekretariatet på mail@aalborggolfklub.dk

Begynderudvalg

Har du mod på at hjælpe nybegyndere i gang med golf og klubliv?

Så søger begynderudvalget hjælpere til den kommende sæson.

Begynderudvalget har ansvaret for modtagelse og uddannelse af nye medlemmer. Udvalget fastlægger procedurer for, hvordan nye medlemmer kommer i gang og fastlægger rammer for den teoretiske og praktiske undervisning. Udvalget arrangerer begynderturneringer med det formål at lære begynderne golfspillet i praksis.

Der søges især hjælpere, som har mulighed for at komme onsdag eftermiddag, når der er spil i Kaninklubben.

Mod på at hjælpe?

Tag fat i udvalgsformand Ole Svendsen (svendsenole@gmail.com)

Del det!