Formandens klumme 14/12

Kære medlemmer
Det er en udfordrende tid vi gennemgår, med nedlukning af næsten hele Danmark. Det betyder jo som tidligere udmeldt, at det meste af klubhuset er lukket ned og at restauranten er tvunget til at holde lukket for alt andet end take-away. Vi håber at kunne åbne igen lige efter nytår og vil holde jer orienteret i nyhedsmails.

Vinterbane
Vi er gået over til vinterbane i dag, hvilket er nødvendigt for at sikre, at vi kan starte op på en god bane til foråret. Jeg har modtaget et par henvendelser om vi ikke kan holde fast i sommergreens, indtil der kommer mere permanent frost, men det er desværre ikke muligt. Det er ved at være et stykke tid siden, at væksten i græsset stoppede, så selvom der ikke er frost nu, så slider vi unødigt på greens og forgreens. Det er med græs som med isbjerge. Vi kan kun se en meget lille del af helheden og under jorden laver vi skade, hvis ikke vi lukker ned nu.

Beskæring
Jeg er blevet spurgt til, hvad det er der sker mellem gul 6 og rød 3 samt baggrunden for arbejdet. I udgangspunktet er det der er i gang en oprydning af underskov, samt oprydning af område der har fået lov til at vokse vildt for længe. For at skabe de ideelle forhold omkring greens og tre-steder er der behov for ideelle lys-, luft- og fugtforhold. Yderligere information på:

https://www.danskgolfunion.dk/video/træer-på-golfbanen

Restaurant
Jeg er blevet spurgt ind til aftalen med Restaurant Jægerspris fra medlemmer, der var nervøse for, at forpagtningsaftalen ville blive opsagt og klubben igen skulle være restauratør. Jeg kan berolige alle med, at det gode samarbejde der er blevet indgået med Mike og hans hold, også vil blive videreført i fremtiden. Mike er kommet rigtig godt i gang, og det er dejligt at se at hans succes nu også betyder, at han ansætter en kokkeelev i køkkenet. Det er klart at det faktum, at der kun må holdes åbent for take-away vil betyde, at restauranten vil være helt lukket i en periode lige omkring jul, men fra ca. 27/12 vil Mike igen have travlt med forberedelse og leverance af nytårsmenuer til alle dem der har bestilt det.

Organisation
Det er ved at være lidt tid siden, at samarbejdet mellem Aalborg Golf Klub og Golfmanager Christian Balsby blev afbrudt. Siden Christian stoppede har Rasmus været driveren i arbejdet i sekretariatet. Rasmus har imidlertid tilbage i starten af november besluttet, at han ikke ønsker at fortsætte i sekretariatet, når hans vikariat udløber med udgangen af marts. Vi har derfor brugt det sidste stykke tid på at finde en permanent løsning, hvilket nu er sket. Jeg er derfor glad for at byde velkommen til Christian Phillip, som starter som leder af sekretariat (Golfmanager) medio januar. Christian Phillip har mange års erfaring som Golfmanager, senest fra Kolding Golfklub, hvor han har været ansvarlig for en turnaround i stil med den vi står over for.

Økonomi
Jeg vil gerne starte min økonomistatus med at sige tak til alle dem, der har forudbetalt kontingent for 2021. Da jeg fik status fredag, havde vi modtaget 20% af første halvårs kontingent. Det er utrolig opløftende at se, at så mange giver en hånd med omkring likviditet.
Vi nærmer os nu årsskiftet og vi er – mere eller mindre – i bund, med vores gennemgang af klubbens økonomi. Jeg vil i den forbindelse gerne sende en stor tak til Rasmus, revisionen og økonomiudvalget, for alle de timer de har brugt, på at gennemgå hver eneste transaktion i 2020, samt deres gennemgang af lagerbeholdning og anlægskartotek. Arbejdet betyder, at vi nu har et samlet overblik over klubbens økonomi og et retvisende fundament for fremtiden. Dette billede har vi gennemgået med Danske Bank, som roser oprydningen og det retvisende fundament for fortsættelsen der nu er tilvejebragt. Selvom hverken banken eller vi kan være tilfredse med det resultat, vi kommer til at fremlægge for 2020, så er vi enige om, at det er korrekt, og at vores billede af fremtiden er realistisk og et nødvendigt skridt på vejen til at levere solide resultater fremover.
Næste skridt for os er at lave samme økonomiske gennemgang overfor vores realkredit institut (Nykredit), med henblik på en samlet plan for klubbens fremtidige finansiering og gældsafvikling. Denne plan vil blive forelagt på ordinær generalforsamling til marts sammen med det reviderede regnskab.

Hvad er det så for en virkelighed der i gennemgangen er afdækket?

  1. Vi kommer til at fremlægge et regnskab, der udviser et underskud på DKK ca. 3.300K. En ikke uvæsentlig del af underskuddet skyldes ekstraordinære nedskrivninger på anlægskartotek, afskrivning af tab på gamle tilgodehavender der ikke kan inddrives, samt nedskrivning af varelager til retvisende niveau.
  2. Vi kommer til at realisere et år, hvor vi likviditetsmæssigt leverer et beskedent minus, så den vedtagne kontingentforhøjelse, har næsten skabt balance imellem de penge vi bruger og dem vi får ind.
  3. Vi går ud af 2020 med et træk på kassekredit på DKK ca. 6.000K.
  4. Vi arbejder med et budget for 2021 der udviser et likviditetsmæssigt overskud på mere end 1.600K, hvilket i sig selv er tilfredsstillende, men det er desværre et nødvendigt minimum for at begynde en nedbringelse af vores gæld.
  5. Vi arbejder på at komme ud af alle aftaler, hvor vi har en meget tidsubegrænset eller meget lang forpligtigelse.
  6. Vi arbejder med et budget for 2021, hvor vi regnskabsmæssigt leverer et overskud på minimum DKK 600K. Dette er sket ved at holde udgifter til banen på ca. samme niveau som i år, samtidig med at der er fundet visse besparelser på administration, bygninger, elite og udvalg.
  7. Besparelserne på de enkelte områder er fundet i et godt samarbejde mellem administration, bestyrelse, pro og chefgreenkeeper.

Lad mig endelig ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

Mvh
Carsten Hansen, formand

Del det!