Vi har i dag modtaget en opsigelse fra Stinus, som efter 3 sæsoner i klubben, har ønsket at stoppe som klubbens restaurantchef.

Stinus overtog restauranten som den første ansatte i klubregi efter en lang årrække med bortforpagtning af faciliteterne.

Det har været en spændende rejse, både for klubben og for Stinus, og der har i løbet af de 3 år været en mærkbar forbedring af det sociale liv i klubben – ikke mindst på grund af den service og det traktement, man har kunnet nyde i restauranten under Stinus’ ledelse.

Derfor er det ærgerligt, at Stinus nu har besluttet sig for at søge nye græsgange. Han følte imidlertid, at det nu var tid til at prøve kræfter med noget andet.

Stinus afvikler afspadsering og ferie i opsigelsesperioden, og derfor har han allerede haft sidste arbejdsdag.

Vi ønsker Stinus alt det bedste, og går nu i gang med at finde en ny konstellation i vores restaurant. I første omgang mangler vi tjenerafløsere – kender du nogen, der kunne have interesse heri, så bed vedkommende om at kontakte klubben.