25 March

AaGK Generalforsamling

Kære medlemmer
Aalborg Golf Klub afholder generalforsamling torsdag den 25. marts 2021 kl. 18.30. Lokationen er ikke endeligt på plads, men meldes ud hurtigst muligt.

Ifølge klubbens vedtægter kan medlemmer stille forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag skal stiles til golfmanager Christian Phillip på mail@aalborggolfklub.dk og være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2020.

Der vil i rette tid blive udsendt en indkaldelse til generalforsamling med tilhørende dagsorden og bilag i henhold til vedtægterne.

Skulle det under hensyntagen til restriktioner ikke være muligt at afholde generalforsamlingen jf. ovenstående, så vil vi hurtigst muligt vende retur med en ny dato for afholdelse.

Link til klubbens vedtægter
Link til DGUs anbefalinger vedr. generalforsamling

Reminder om kontingentbetaling
Husk at den rettidige dato for kontingentbetaling udløb fredag den 15/1-2021.

Vi går snarest i gang med at udsende rykkere, så hvis du skulle være lidt sent på den kan du hurtigt overføre dit kontingent via bankoverførsel til 3201 0008214182 eller via Mobile Pay til 34050.
Vi håber du vil hjælpe klubben ved at indbetale hurtigst muligt.

Mvh
Aalborg Golf Klub