Her sidst på efteråret og kort før det bliver vinter, er aktiviteterne i vores fælles klub helt naturligt droslet ganske meget ned. Det giver anledning til at kigge tilbage på indsatsen i årets løb.

Som koordinator for det frivillige arbejde vedrørende baneomgivelser og bygninger i Aalborg Golf Klub vil jeg gerne fremkomme med en stor tak til de knap 40 personer, som i årets løb har tilplantet blomsterkrukker, har passet, renholdt og plejet hækkene og rhododendronbedene, alle stierne, ankomstområderne til alle 27 huller inklusive tømning af affaldssækkene, pudset og malet ”bag-huset” og klubbens flagstænger, sørget for at der var fyldte turfposer til runderne samt fjernet ukrudt omkring nyplantede træer og buske.

Alt sammen har det været arbejder, som det ikke har været mulige at overkomme at udføre for det faste personale. Og når man året igennem har kunnet iagttage, hvilken fin stand alle de nævnte områder har været i, er det på sin plads her at rose de frivillige for en yderst flot indsats i 2017.

Jeg både håber og tror, at resultaterne også påskønnes og anerkendes af såvel klubbens egne medlemmer som gæster – mange positive bemærkninger fra spillere tyder herpå!.

Med henblik på frivillighedsarbejdet i det kommende år vil jeg her fremkomme med nytårsønsket om endnu flere frivillige til arbejdet. Knap 40 personer ud af en medlemsskare på ca. 1600 er en ganske lille procentdel, som jeg er sikker på, at vi kan gøre bedre.

Jeg kan allerede nu tilkendegive, at vi i det tidlige forår 2018 vil annoncere efter flere personer, som vil være med til at løfte disse vigtige opgaver for vores fælles Aalborg Golf Klub. Hvis tilstrækkeligt mange melder sig, vil opgaven for den enkelte blot være 3 – 8 timer månedligt i sæsonen.

Jeg håber på, at mange vil melde sig – både til afløsning af de folk, som stopper, men også til varetagelse af eventuelle nye opgaver.

Thorkild Binett Jørgensen
Koordinator for det nævnte frivillighedsarbejde i 2017