Fra mandag den 15. november 2021 overgår vi til vinterregler
Der vil stadig være masser af muligheder for at spille golf, vinterbanen vil være mest muligt åben, men også driving range vil være tilgængelig det meste af vinteren. Vær dog særligt opmærksom på følgende i vinterperioden:

Vinterregler generelt

 • Tåge, sne, frost o.l.: Kan din golfrunde ikke startes til den reserverede tid fx pga. midlertidig lukning af banen, mistes alle rettigheder og ny tid skal bookes.
 • Sommergreens vil vi forsøge at holde åben så længe som vejret tillader. Information fremsendes når vi gør brug af vintergreens for resten af vinterperioden.
 • Når sommergreens lukker spilles der til klippede arealer med store vinterkopper i fairway / semirough.
 • Kun 18 huller holdes åben som en aktuel vinterbane. Sløjfeplan opdateres og ændres stadig henover vinteren.
 • Der SKAL spilles fra måtter på fairways, og plastikmåtter kan købes i sekretariatet for 100 kr. pr. stk.
 • Fra mandag d. 15. november vil alle de regulære teesteder være lukket, og der skal derfor spilles fra de provisoriske vinter teesteder. Bemærk handicapregulering vil ikke længere være muligt fra denne dato.
 • Banen lukkes ved frost. Denne beslutning tages af Chefgreenkeeper, Golf Manager & Chef pro. Ved dybdefrost, er banen som udgangspunkt åben for spil.
 • Trolley: Kun medlemmer med dispensation kan gøre brug af trolley på banen. Dispensation og tilladelse for sæsonen skal søges hos sekretariatet, og gives såfremt man har helbredsmæssige udfordringer. Alle andre henvises til brugen af bærebag. Ved tilladelse vil man få udleveret et særligt trolleykort, der altid skal være synligt på ens golfbag.
 • Buggy: Fra d. 15. november er det kun medlemmer med årskort og egne buggies der kan gøre brug af buggy på banen, såfremt man har helbredsmæssige udfordringer.
  Det kræver dog stadig at der gives tilladelse fra sekretariat. De private buggies tages ud af brug, og de få medlemmer med egen buggy / monobuggy tilbydes at bruge klubbens uden beregning.
 • Der etableres et kørespor til buggies og trolleys. Køresporet bliver afmærket, så det er nemt at følge ruten på banen. Der må IKKE afviges fra dette!

Vinterhensyn generelt

 • Vintergreens: Husk også altid at oprette nedslagsmærker her, så vintergreens ikke bliver alt for ujævne ved frost.
 • Vis ekstra hensyn: Natur og græs er særligt sart om vinteren, og skader her kan række til langt ind i foråret. Vær ekstra opmærksom på din færdsel, respektér skiltning og anvisninger og pas særligt godt på græs og greenområder.
 • Banelukning: I perioder vil banen være lukket helt eller delvist pga. vand, sne, frostvejr eller blot for at give nødvendig ro og pleje. Tjek derfor altid sekretariatets servicemeddelelser, eller henvend dig i klubhuset indenfor åbningstiden.
 • Starttider skal stadig bekræftes i Golfbox. Det er vigtigt i forhold til sikkerheden på banen, og at vi har kontrol over hvem der er hvor på banen.
 • Aktuel banestatus vil være at finde på Golfbox-profilen i højre side under “vigtige meddelelser