Årsrevision af handicap

Ved årsskiftet gennemføres som sædvanligt den årlige handicaprevision for alle golfspillere i handicapgruppe 1-5. I 2016-2019 er beregningerne/udregningerne ændret i forhold til tidligere. Udregningerne, som er meget komplicerede, foretages naturligvis automatisk af klubbens administrationssystem, og det er derfor ikke nødvendigt at kunne foretage disse selv. Vi ved dog af erfaring, at nogle medlemmer ønsker at kende…

Ny midlertidig lokal regel

I forbindelse med ibrugtagning af vinterbanen, har vi indført en midlertidig lokal regel: De af blå snore afgrænsede arealer er areal under reparation med spilleforbud. Hvis en spillers bold ligger i arealet, eller hvis det er til gene for spillerens stance eller området for hans tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter regel 25-1.

De frivilliges arbejde i Aalborg Golf Klub i 2016

Her sidst på efteråret og kort før det bliver vinter, er aktiviteterne i vores fælles klub helt naturligt droslet ganske meget ned. Det giver mulighed for at kigge tilbage på indsatsen i årets løb. Som koordinator for det frivillige arbejde vedrørende baneomgivelser og bygninger i Aalborg Golf Klub vil jeg gerne fremkomme med en stor…

Åbningstider i november

Her kan du finde åbningstiderne for november måned. Mandag Lukket Tirsdag Lukket Onsdag-torsdag 11.00 – 17.00 Fredag-søndag 11.00 – 16.00 Mandag-fredag 9.00 – 15.00 Weekend Lukket Mandag Lukket Tirsdag 10.00 – 16.00 Onsdag 10.00 – 17.00 Torsdag 10.00 – 16.00 Fredag-søndag 10.00 – 14.00

Update vedr. vognforbud

På bestyrelsesmødet den 7. november vedtog bestyrelsen efter baneudvalgets indstilling at der indføres vognforbud, når banen bliver for blød til at kunne tåle trafikken. Reglerne vil være således: Trolleys Når der indføres vognforbud, kan der af helbredsmæssige årsager søges om dispensation fra vognforbuddet. I tvivlsspørgsmål kan man blive bedt om at fremvise lægeerklæring. Dispensationsansøgning fremsendes…