Kontingentsatser 2022

KategoriAldersgruppePris pr. år
Senior26+ årkr. 6.800
Ungsenior19-25 årkr. 4.080
Studerende*26+ årkr. 4.080
Junior uden banetilladelse0-18 årkr. 1.020
Junior med banetilladelse0-15 årkr. 1.700
Junior med banetilladelse16-18 årkr. 2.380
Long Distance**kr. 4.080
Fleks***kr. 1.800
Passiv****kr. 700
Studerende*

Studerende, elever, lærlinge og øvrige fra og med 26 år, der er på SU eller en efter bestyrelsens skøn tilsvarende lav indkomst. Der skal fremvises kopi af studiekort eller andet bevis på indskrivelse, for at overgå til denne medlemskategori.

Long Distance medlemsskab**

Ens hjemmeklub skal være nærmere beliggende ens hjemmeadresse end Aalborg Golf Klub.

Medlemmet skal være fuldtidsmedlem i sin klub. Kontingentet i hjemmeklubben skal være minimum 60 % af fuldtidskontingentet i Aalborg Golf Klub.

Flexmedlemmer***

Fleksmedlemmer skal altid betale fuld greenfee.
Forskellige rabatformer kan ikke benyttes.
Som flexmedlem kan man benytte vores træningsfaciliteter i forbindelse med en betalt golfrunde eller efter aftale med vores Pro.

Passive****

Passive medlemmer må ikke benytte banen eller træningsfaciliter

Priser på skabe
TypePris pr. år
Enkelt overskabkr. 420
Enkelt underskabkr. 540
Dobbelt overskabkr. 660
Dobbelt underskabkr. 780
El-overskabkr. 960
El-underskabkr. 1.080
Dobbelt elskabkr. 1.560
Skab i omklædningkr. 360

Skabe er forbeholdt aktive medlemmer.  Således skal du, hvis du melder dig passiv, afgive dit skab.

Skader/tyveri i caddyrum

Da golfklubben er en landejendom, så er der desværre flittig trafik af mus, især i de milde vintre. Du rådes derfor til at tømme din bag for alt, som musene kunne have interesse i (mad, chokolade mv.) – det gælder også selve papiret, som tingene har været pakket ind i.
Golfklubben har ikke mulighed for at tegne en forsikring på disse skader, og din egen indboforsikring (som bør dække tyveri – tjek lige op på det) dækker formentlig heller ikke, desværre.

Der spilles til fuld vinterbane med vintermåtter, vintergreens og provisoriske teesteder

X