Til alle medlemmer i Aalborg Golf Klub

Så nærmer sæsonstarten i golfklubben sig for alvor, og det betyder, at anlægget skal være parat til rigtig mange brugere – især egne medlemmer, men også mange gæster udefra. Selvfølgelig har klubbens dygtige ansatte – administration, greenkeepere, restaurationspersonale, pro’er m.fl. – arbejdet ihærdigt for at få gjort klar til den nye sæson, MEN……

Herudover er Aalborg Golf Klub også afhængig af, at rigtig mange frivillige lægger en større eller mindre indsats for at medvirke til, at vores klub med rette omtales som ”en lille perle” (citat Leif Nyholm i TV) med golffaciliteter og omgivelser i meget høj klasse.

De frivillige fungerer både omkring det sportslige (kaptajner, mentorer, holdledere, udvalg osv.) og det praktiske (anlægget og bygningerne). Deres indsats understøtter og udbygger blandt andet Fællesskabet og Det sociale liv, som er vigtige værdier for en golfklub som vores.

Til at løfte opgaverne omkring de praktiske opgaver mangler vi stadig en hel del personer, både fordi nye opgaver kommer til, andre opgaver udvides og nogle frivillige har behov for en pause.

Områderne for arbejdet i 2017 er planlagt til at være Stierne/ankomstområderne, Affaldssækkene ved teestederne, Terrasseområdet, Hække, Rhododendronbedene, Ekstrarengøring i klubhuset, Beskæring omkring buske og træer, Turfposer samt Vedligehold af bygninger.

For at kunne løse disse opgaver på bedste vis – og med en rimelig arbejdsbyrde tidsmæssigt og fysisk for den enkelte – har vi behov for, at flere melder sig til arbejdet. Især mangler vi folk til arbejdet med Stierne/ankomstområderne, Turfposer, Ekstrarengøring i klubhuset, Beskæring omkring buske og træer og Vedligehold af bygninger.

Endvidere søger vi personer, som det vil være muligt at trække på ved særlige ad hoc opgaver som for eksempel ”Nedtagning og renovering af klubbens flagstænger”.

Det skal også nævnes, at der for hvert område er en tovholder, som organiserer arbejdets udførelse.

Arbejdet er naturligvis ulønnet, men vi kan love dig en fin forplejning i forbindelse med hver arbejdsgang, og klubben inviterer også til en herlig Frivillighedsgolfdag med fortrinlig forplejning og socialt samvær lørdag den 24. juni!

Kunne du have lyst og tid til at blive en del af klubbens frivillighedsarbejde, bedes du rette henvendelse til undertegnede snarest – gerne med angivelse af foretrukne arbejdsområder.

 

Thorkild B. Jørgensen

Koordinator for frivillighedsarbejdet

Mail: thorkild.b.joergensen@gmail.com

Telefon: 22174644