På gårsdagens årlige ordinære generalforsamling var der lagt op til kampvalg, idet 4 bestyrelsesmedlemmer var på valg, mens 5 kandidater stillede op til besættelse af posterne.

3 bestyrelsesmedlemmer ønskede ikke genvalg. Det drejede sig om klubbens mangeårige økonomiudvalgsformand, Finn Steen Christensen, sponsorudvalgsformand Tonny Bak og juniorudvalgsformand Lars Lund Mortensen.

Kun Carsten Mortensen var villig til at tage endnu en 2-årig periode i bestyrelsen, hvor han sidder i restaurantudvalget og byggeudvalget.

På forhånd havde bestyrelsen fundet 4 kandidater til de ledige poster, nemlig Carsten Mortensen til genvalg samt Henrik Englund-Sørensen, Johnny V Jensen og Lise Lotte Lund til nyvalg. Samtidig var Erik Petersen opstillet af en kreds af medlemmer.

Inden generalforsamlingen blev afviklet trak Lise Lotte Lund sit kandidatur af helbredsmæssige årsager. Dermed kunne man tro, at kabalen gik op med 4 kandidater til 4 ledige pladser.

Sådan gik det imidlertid ikke, idet Marietta Rosenvinge valgte at melde sit kandidatur på selve generalforsamlingen med fokus på at forbedre kommunikationen fra bestyrelsen og de forskellige udvalg til medlemmerne. Dette faldt i god jord hos medlemmerne, og Marietta blev valgt ind sammen med Carsten Mortensen, Johnny V Jensen og Henrik Englund-Sørensen.

På det efterfølgende konstitueringsmøde blev posterne ikke overraskende fordelt således at Johnny V Jensen overtager økonomiudvalgsposten, Henrik Englund-Sørensen overtager formandsposten i ungdomsafdelingen og Marietta Rosenvinge bliver formand for kommunikationsudvalget.

Et mere fyldestgørende referat fra generalforsamlingen vil snart kunne læses under “Forum” på klubbens hjemmeside.

Vi ønsker tillykke med valget og ser frem til endnu en god sæson i Aalborg Golf Klub.