Kære mandagspiger!
Det blev en ganske våd efterårsdag at spille golf i mandag den 26. september.

Det var der en del piger, der – måske også af andre grunde – ikke ønskede at udsætte sig selv for. Rent faktisk meldte 27 fra og 11 spillede – nogle spillede 9, andre 12 og 18 huller. Det var godt at komme hjem i varmen og pudse glorien – og da det hele var overstået, var det alligevel ikke så slemt.
Nok om det!
– men det afstedkom faktisk ny lærdom omkring det at gå fra efter f.eks. 9 huller i en match……og så kom der da i det mindste noget ud af det.
Jeg vil prøve at beskrive det for jer så godt, som jeg formår:

Hvis man spiller 9 huller på en privat runde, kan man indrapportere scores og blive reguleret. Golfbox estimerer point på de resterende huller, og runden kommer ind i score-arkivet.

I en 18-hullers match:

Spiller man derimod 9 huller i en match, som er sat op til 18 huller (og IKKE har skrevet ”Saml op” på de sidste 9 huller), har man ikke spillet nok huller i matchen til at blive reguleret automatisk
…….derfor kan man i sådan et tilfælde (hvilket sikkert sjældent vil opstå) selv indrapportere sine scores som en 9-hullers runde via scoreindrapportering i GolfBox (husk markør), for man har jo rent faktisk kun spillet en 9-huls runde.

Skriver man ”Saml op” på de resterende huller i en 18-huls match, hvis man går fra efter hul 9, går reguleringen igennem automatisk……men jo med ganske få point for en 18 hullers match, så i sådan et tilfælde vil det måske nok være mere formålstjenstligt at tage en ”Retired/RTD” (Betydning: Trukket sig fra turneringen på retsmæssig vis før, under eller efter turneringen).
En Retired skal indberettes til mig/Lis Lundby 61424800 umiddelbart efter spil, da jeg færdiggør GolfBox-arbejdet, når alle er inde og har afleveret alle scores.
Der er også noget, der hedder “No Return/NR” (Betydning: Runden påbegyndt men ikke korrekt afsluttet/ scores er tællende) i en match, men udelukkende runder med minimum 10 huller tastet ind, kan føre til handicapregulering, efter en afbrudt runde.
En No Return skal også indberettes til mig/Lis Lundby 61424800 umiddelbart efter spil, da jeg færdiggør GolfBox-arbejdet, når alle er inde og har afleveret alle scores.

Jeg havde fejlagtigt troet, at indtastede 9 huller ville blive indrapporteret (som i en privat match) på lige fod med 18 …….men sådan var det altså ikke!
Mange tørre golfhilsener fra
Lis Lundby