Nye spørgsmål i regelquizzen

Hver måned kan du teste din viden og golfreglerne. Vær med i konkurrencen lige her: https://aalborggolfklub.dk/maanedens-regelspoergsmaal/

Read More