3 nye bestyrelsesmedlemmer

På gårsdagens årlige ordinære generalforsamling var der lagt op til kampvalg, idet 4 bestyrelsesmedlemmer var på valg, mens 5 kandidater stillede op til besættelse af posterne. 3 bestyrelsesmedlemmer ønskede ikke genvalg. Det drejede sig om klubbens mangeårige økonomiudvalgsformand, Finn Steen Christensen, sponsorudvalgsformand Tonny Bak og juniorudvalgsformand Lars Lund Mortensen. Kun Carsten Mortensen var villig til at…