Aalborg Golf Klub

Aalborg Golf Klub har som følge af afskedigelser i Greenkeeperpersonalet haft udgifter i 2018, der har været væsentligt større end forventet og kendt tidligere på året, da der blev holdt generalforsamling. Budgettet for banens vedligeholdelse er overskredet med 780.000 kr., hvilket primært skyldes ekstra omkostninger på lønninger. Når forventningerne til udgifterne er kommet bag på bestyrelsen, skyldes det, at der blev stillet helt andre beløb i udsigt ift. de kompensationer og erstatninger, man kunne forvente for de tre afskedigelser, der først blev afklaret i juni måned.

I tillæg til ovennævnte budgetoverskridelse er der på nuværende tidspunkt budgetafvigelser på yderligere ca. 120.000 kr. ift. samme tidspunkt sidste år, hvilket gør, at bestyrelsen ser sig nødsaget til at foretage besparelser, der desværre kommer til at ramme personalet i form af en stilling blandt greenkeeperne og viceværtfunktionen.

Helt konkret udmøntes besparelserne i opsigelse af en af de fuldtidsansatte greenkeepere, og nedlæggelse af viceværtfunktionen, der overgår til at blive varetaget af klubbens frivillige. Vi har derfor beklageligvis måttet sige farvel til Kim Jensen og Claus Nejlund.

Herudover har bestyrelsen foretaget en grundig gennemgang af øvrige påtænkte udgifter og blandt andet besluttet, at optagelse af lån til etablering af vintertræningsfaciliteter og udarbejdelse af langsigtet udviklingsplan fra banearkitekt udsættes til 2019.

Del det!