torsdagsklubben-3a

Vi spiller i tre rækker, en A, B og C række.

Rækkerne inddeles efter antal medlemmer og deres handicap således, at der er ca. lige mange i hver gruppe.

I 2017 er:
A-rækken under hcp. 13,0
B-rækken under hcp. 18,0
C-rækken over hcp. 17,9

Første spilledag: Torsdag den 30. marts 2017
Sidste spilledag: Torsdag den 28. september 2017

Afslutningsmatch: Torsdag den 5. oktober 2017

Starttider:
30.03.2017 – 13.04.2017 starter vi i tidsrummet 13:30 – 16:00
20.04.2017 – 07.09.2017 starter vi i tidsrummet 14:00 – 16:22
14.09.2017 – 28.09.2017 starter vi i tidsrummet 13:30 – 16:00

Af hensyn til tidsbestillinger og Torsdagsklubbens matcher så tillades det kun, at man går ud indenfor vores starttider, og der kan desværre ikke gives dispensationer.

Aalborg Golfklub har i år indført nye regler i forbindelse med ugedagsklubbernes faste starttider.

Det betyder at fremover skal alle medlemmer af Torsdagsklubben selv booke en tid inden for vores tidsramme om torsdagen.

Medlemmer af Torsdagsklubben kan booke en tid i vores tidsramme 14 dage før matchdag.

Forskellen er så at dagen før, altså onsdag nat kl. 00:01 bliver alle tider der ikke er reserveret af Torsdagsklubbens medlemmer frigivet, så alle andre medlemmer af AaGK, greefee gæster osv. kan booke dem. Det gælder også de tider der ikke er fyldt helt op med medlemmer af Torsdagsklubben.

Det positive for Torsdagsklubbens medlemmer er, at dem der kommer sent og spiller altid kan se hvem der kommer og spiller sidst i vores tidsramme således at man venter på hinanden.

Men selvom vi skal booke tid i forvejen, så fortsætter vi med at køre en startliste som vi har gjort hidtil.

Nu starter vi op på denne måde, så må vi se om der skal justeres noget når vi kommer i gang.

Der accepteres ikke starter udenfor klubbens faste starttider, undtagen:

Juli spilles uden faste starttider, men der bookes tider via Golfbox eller du møder op og ser om der er en ledig plads på en bold med torsdagsherrer i tidsbestillingen.

Det er et krav at man om torsdagen i Juli måned er mindst to i samme bold fra Torsdagsklubben. Husk at markøren skriver sit medlemsnummer på scorekortet også.

Medlemskab:
Alle herre-spillere i Aalborg Golfklub med max bane hcp. 36, det vil sige man kan maksimalt få tildelt to slag pr. hul.

Det kan dog godt lade sig gøre at komme med hvis man har et højere handicap, men man får så kun tildelt 36 ekstra slag.

Medlemmer med Flex-medlemskab kan ikke optages i Torsdagsklubben.

Tilmelding:
Foregår via menuen til højre “Tilmelding til Torsdagsklubben 2017”

Husk at kontrollere dit handicap i Golfbox da du kan være reguleret i årsrevisionen.

Kontingent:
375,- kr. indbetales til Nordjyske Bank:  7459 – 1277 954

Husk at påføre medlemsnummer når du betaler.

Medlemsskabet er først gyldigt, når betalingen er registreret.

Spisning:
Som udgangspunkt 1. torsdag i måneden, men tag et kik på sæsonplanen.

Tilmelding foregår senest tirsdagen før matchdag kl. 12:00 via tilmelding til spisning her på siden.

Der er spisning kl. 19:30 og vi venter desværre ikke på at folk kommer ind.

Spiller du så sent at du ikke kan nå at være inde ved spisningens begyndelse, må du selv lave en aftale med køkkenet eller bestille fra menukortet.

Præmieudlevering:
Foretages i forbindelse med vores fællesspisninger. Her vil der blive uddelt præmier for den forrige måned. Er man ikke til stede ved to på hinanden følgende præmieoverrækkelser, mister man retten til sine præmier som i stedet overgår til klappepræmie.

Rækkeinddeling:
A-, B- og C-række vil blive foretaget ultimo april, og vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Vi forsøger at dele det op i tre lige store rækker.

Turneringer:
Der spilles en separat forårs-, sommer- og efterårssæson for hver af de tre rækker samt en gennemgående turnering, hvor vi kan kåre årets “rigtige interne klubmester”.

Eclectic:
Året igennem spiller vi en såkaldt Eclectic, som går ud på at få den laveste score på hvert hul på alle tre sløjfer. Scoren bliver registreret automatisk og vinderen er den med den laveste samlede score i hver række.

Der er præmier til de tre første i hver række.

Matchform:
A-rækken spiller altid slagspil undtagen de dage vi har fællesspisning.
B-Rækken spiller skiftevis stableford og slagspil.
C-rækken spiller altid stableford, undtagen torsdagen før vi har fællesspisning hvor de også spiller slagspil.

Der spilles fortrinsvis 4-bolde. Vi spiller i år tre gange fra rød tee. Alle andre gange er det fra gul tee. Se sæsonplanen for nærmere info.

Scorekort:
Der skal ALTID SKRIVES TYDELIGE SCOREKORT og derfor forlanger vi, at der ALTID SKAL BRUGES DE FORTRYKTE SCOREKORT FRA PRINTEREN I RECEPTIONEN.  Ligeledes skal scorekortet udfyldes med korrekte underskrifter, og stableford point. Spilles der slagspil skal der stadig påføres stableford point. Er det ikke udfyldt korrekt medfører det diskvalifikation.

Vel mødt til en spændende og hyggelig sæson 2017.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen