Priser (2017)

 

Gæster:

3 dages spil kr. 660

Medlemmer:

3 dages spil kr. 260

Overnatning på hotel

Enkeltværelse 1 nat kr. 750
Enkeltværelse 2 nætter kr. 1.150
Enkeltværelse 3 nætter kr. 1.275
Enkeltværelse 4 nætter kr. 1.500
Delt db.værelse 1 nat kr. 500
Delt db.værelse 2 nætter kr. 750
Delt db.værelse 3 nætter kr. 875
Delt db.værelse 4 nætter kr. 1.100

Camping

Telt, pr. døgn kr.  50
Campingvogn, pr. døgn kr.  100

Betaling:

Ved forudbetaling kan pengene indsættes på konto 3201 0008214182. Betaler du inden tilmeldingsfristen udløber, sparer du et gebyr på kr. 25.

Tilmelding

Deltagere

Navn
DGU medlemsnr.
Kenneth Lübcke
2-3463
Claus Hansen
144-1339
Sten Christensen
2-2651
Peter Mogensen
62-1984
Connie Kjærgaard
2-3890
Tom Kosack
91-2278
Bo Sørensen
3-1442
Kenneth Lübcke
2-3463
Pia Schlanbusch
143-709
Jesper Grohnheit
86-1390
Dorthe Hansen
86-1392