Priser (2017)

 

Gæster:

1 dags spil kr. 370
2 dages spil kr. 540
3 dages spil kr. 660

Medlemmer:

1 dags spil kr. 150
2 dages spil kr. 210
3 dages spil kr. 260

Overnatning på hotel

Enkeltværelse 1 nat kr. 600
Enkeltværelse 2 nætter kr. 1.150
Enkeltværelse 3 nætter kr. 1.275
Enkeltværelse 4 nætter kr. 1.500
Delt db.værelse 1 nat kr. 400
Delt db.værelse 2 nætter kr. 750
Delt db.værelse 3 nætter kr. 875
Delt db.værelse 4 nætter kr. 1.100

Camping

Telt, pr. døgn kr.  50
Campingvogn, pr. døgn kr.  100

Betaling:

Ved forudbetaling kan pengene indsættes på konto 3201 0008214182. Betaler du inden tilmeldingsfristen udløber, sparer du et gebyr på kr. 25.

Tilmelding

Deltagere

Navn
DGU medlemsnr.
Deltager i spil:
Lene Christoffersen.
99-203
Fredag,Lørdag
Eigil Bach
64-1487
Torsdag,Fredag
Birgitte Fristrup
64-2142
Torsdag,Fredag
Steen Jensen
99-4263
Torsdag,Fredag,Lørdag
Charlotte Kieler Schou
32-2550
Torsdag,Fredag,Lørdag
Gitte Rune
32-2551
Torsdag,Fredag,Lørdag
Michael S. Pedersen
137-1396
Torsdag,Fredag,Lørdag
Jan pettersson
117-2044
Torsdag,Fredag,Lørdag
Annie Pettersson
117-3005
Torsdag,Fredag,Lørdag
Svend lassen
112-2546
Torsdag,Fredag,Lørdag
Niels Sundekilde
153-1676
Torsdag,Fredag,Lørdag
Birgitte Sundekilde
153-1677
Torsdag,Fredag,Lørdag
Else Marie Krogsgaard 19-1238
19-1238
Torsdag,Fredag,Lørdag
Aksel krogsgaard
19-1770
Torsdag,Fredag,Lørdag
Vagn Krogsgaarg
19-747
Torsdag,Fredag,Lørdag
Hanne Krogsgaard
19-748
Torsdag,Fredag,Lørdag