Regler for spilafvikling m.m. blandt The Duffers

Der spilles hver tirsdag i perioden fra april til og med oktober excl juli med startttid kl. 12:00 – 14:30.
På de 2 tirsdage hvor der er arrangeret udematch, har vi ikke reserveret nogen starttid i Aagk.

Tilmelding til spil om tirsdagen
Hvis du vil deltage i golfspillet om tirsdagen, så skal du tilmelde dig via Golfbox senest søndag aften…
Booking er tilladt 13 dage før spilledagen.
Start med at booke 3-bolde, og hvis alle vores reserverede tider er fyldt op, så book dig på som 4. mand.

Starteren sætter holdene
Når du ankommer til Aagk skal du gøre følgende:

  1. Udskriv dit scorekort fra terminalen i hallen med korrekt 18-huls bane
  2. Meld dig til starteren når du er klar til at gå ud. – Dvs efter at du evt har været på træningsbanen, og efter at du har hentet dit grej i bilen eller i bagrummet…. Du melder dig ved at aflevere dit scorekort

Starteren afgør suverænt holdsammensætningen… Hvis der er mange tilstede kl 12, så trækker han lod om holdsammensætningen. – Ellers sammensætter han holdene i den rækkefølge som deltagerne ankommer. Det er vigtigt at du spiller med forskellige fra gang til gang. – Forsøg på egen holdsammensætning (klikedannelse) vil blive forhindret af starteren.

Der er normalt pres på den første time efter kl 12, især i godt vejr i april og maj. – Så måske er det en god ide at ankomme lidt senere, så man undgår lang ventetid…

Hvis du ønsker at starte sent (i perioden 13:30 til 14:00), så er det en god ide at advisere starteren om din sene ankomst. – Herved sikrer du dig, at du ikke kommer til at stå alene tilbage. – Hvis ikke starteren er blevet adviseret om sene ankomster, så kan han gå ud med sidste hold. Dog ikke før kl. 13:45…
Starterens mobiltelefonnummer fremgår af Matchplanen, der er vist på vores hjemmeside.

Hvis du går ud inden starteren sender hold ud, så deltager du ikke i spillet om præmier…

Valg af tee sted:
Du vælger selv om du vil spille fra GUL eller RØD tee. – Husk at udskrive dit scorekort, så det matcher med dit valg af tee sted.
Visse runder spiller alle fra RØD tee ifølge matchkalenderen…

Præmier:
– Der dystes i 3 næsten lige store rækker samt en 9-huls række. – Der er 3 præmier i hver række.
– I 2018 gælder følgende rækkeinddeling

“Eliterække”:         hcp < 21,0
“Mesterrækken”     hcp 21,0 – 27,0
“Talentrækken”      hcp > 27,0
– Der er ikke længere præmie for at lave en birdie
– Medlemmer med hcp>36,0 deltager ikke i spillet om præmier med mindre medlemmet anvender hcp=36,0
– Hvis der i en præmierække deltager mindre end 10, reduceres antallet af præmier.
– Hvis deltagerantallet er mindre end 5 i en præmierække, så uddeles der ikke præmier
– Præmierne uddeles under den næste fællesspisning (første tirsdag i maj, juni, august, september og oktober)
Hvis du ikke deltager i den næste planlagte fællesspisning mister du retten til din evt. præmie
– På hjemmesiden kan du se resultatet af matcherne, og hermed om du har vundet præmie.
– I tilfælde af ens score, vinder ham med det laveste hcp

Startafvikling på dage med fællesspisning:
Bemærk at der er særlige forhold vedr spillestart på de dage, hvor der er almindelig fællesspisning (første tirsdag i maj, juni, august, september og oktober)
Golfspil denne dag i Duffer-regi er reserveret til Duffere, der vil deltage i fællesspisningen
– Til disse matcher behøver du ikke at tilmelde dig via Golfbox
– Holdene sammensættes af starteren efterhånden som folk møder op i perioden 12:00 – 13:45
– Hold sendes ud på flere sløjfer, hvorfor det tilrådes at møde tidligt op

Fællesspisninger:
– Deltagelse i fællesspisningerne er en vigtig del af samværet blandt The Duffers.
– Udover åbningsmatch og afslutningsmatch, hvor deltagelsen normelt er meget stor, så er der 5 planlagte fællesspisninger. – Vi forventer at medlemmerne blandt The Duffers deltager i min. 3 af disse fællesspisninger.
– Husk at melde dig til fællesspisning ved at skrive dig på spiselisten i restauranten inden du slår ud den pågældende dag.

Diverse:
– Anvend kun scorekort udskrevet fra terminalen i forhallen i klubhuset
– Scorekort skal afleveres umiddelbart efter matchen, også hvis du er utilfreds med resultatet.
– Korrekt udfyldte og underskrevne scorekort skal afleveres i postkassen under Duffernes opslagstavle i omklædningsrummet.
– Sørg for at udfylde dit scorekort korrekt, så du undgår at blive idømt en bøde på kr 20
– Der spilles om øl i matcherne… – Dog deltager Duffere med hcp>36,0 ikke i spillet om øl.
3-bold:     taberen køber mellemstor fadøl til vinderen
4-bold:     de 2 tabere køber 4 mellemstore fadøl
hulspil:     samme som ovenfor – blot er det vinderen/vinderne, der giver øl.
– Engang imellem ændres ølreglerne, så vi undgår at det altid er de samme, der skal give øl
– Hvis man er så god eller heldig at man aldrig skal give øl, så er det helt OK at give en vinderøl….

Hcp-regulering:
Alle matcher i forb. med fællesspisninger er tællende matcher. – Dvs hcp-regulering finder sted. – Hvis man ikke ønsker hcp-regulering (score mindre end hcp) kan man sætte et stort kryds over scorekortet.
Alle øvrige matcher er private matcher. – Dvs hcp-regulering finder ikke sted med mindre man inden start oplyser overfor sin markør, at man spiller en EDS-runde. – EDS-score skal man selv registrere via Golfbox…
Alle score der er bedre en hcp SKAL registreres som EDS-score uanset at man evt “glemte” at sige det til markøren inden spillestart

Hurtigt spil:
– Det er vigtigt at golfrunden ikke tager 5 timer…
– Hvis dit hold mister kontakten med holdet foran, så spiller I for langsomt, og I er nødt til at sætte tempoet op
Tempoet kan sættes op ved
– at man går hurtigere frem til sin bold
– at man samler bolden op, når man har brugt sine slag
– at ham der har honnøren slår ud inden han noterer score på det foregående hul
– at du gør dig klar til at slå eller putte, medens en medspiller er igang
– at du under hele runden er bevist om ikke at forsinke spillet
– at I lukker igennem, når I skal til at lede efter en bold, hvis holdet bag jer er klar
– at man slår en provisorisk bold, så snart man er det mindste i tvivl om ens bold kan findes

Did you like this? Share it!