Forklaring til matchformer m.m.
Svensk slagspil:
Denne matchform minder meget om almindelig slagspil; men toppen tages af “katastofehuller”.
Hvis bolden ikke er i hul på det enkelte huls par + 4 slag, tillægges der 1 slag, og scoren på hullet noteres.
– På par 3 huller får man noteret 8 slag, hvis man ikke er i hul på 7 slag
– På par 4 huller får man noteret 9 slag, hvis man ikke er i hul på 8 slag
– På par 5 huller får man noteret 10 slag, hvis man ikke er i hul på 9 slag
Spillerens hcp (antal tildelte slag) trækkes fra den samlede score…

Hallington:
Hullets par ganges med 2, og antal brugte slag på hullet trækkes fra.
Eks.: Spilles et par 5 hul i 7 slag opnås 3 point – Og spilles et par 4 hul i 3 slag opnås 5 point.
Hvis man på et par 3 hul bruger 6 slag, så samler man op og noterer 0 point…
Spillerens samlede antal point tillægges hcp (antal tildelte slag).

Hulspil:
Der spilles om 6 point på hvert hul:
– hvis kun een spiller vinder hullet får han alle 6 point
– hvis 2 spillere vinder hullet med samme nettoscore, deler de med 3 point til hver
– hvis 3 spillere vinder hullet med samme nettoscore, deler de med 2 point til hver
– og hvis alle 4 spillere har samme nettoscore, gives der ikke point

Den spiller på holdet, der har det laveste antal slag (f.eks.20) spiller uden ekstra slag – dvs han spiller som om han havde hcp=0
En anden spiller på holdet, der har et højere antal slag (f.eks. 28), spiller med 8 ekstra slag, der skal placeres på de 8 huller med laveste index (index 1-8). (dvs at de ekstra slag, som påføres automatisk ud for hvert hul på scorekort udskrevet fra terminalen, ikke skal bruges…)
Det er en god ide, at holddeltagerne lige – på teestedet – repeterer for hinanden hvor mange slag den enkelte spiller har på det pågældende hul.
På 1. teested slås der ud i hcp-rækkefølge. – Laveste hcp først.
Herefter i den rækkefølge som man har opnået score på det foregående hul. – Specielt på par-3-hullerne kan spillerækkefølgen være vigtig (hvis dem der har slået ud før dig har lavet gode slag, er du nødt til at satse. – hvis de derimod f.eks. er landet i bunker, bør du måske spille safe…)
I hulspil er det tilladt at “give hullet”, hvis f.eks. en enkelt spiller ligger klart i bedre position end de andre – og det er åbenlyst at han vil vinde hullet…
Man må også gerne bede modspilleren om at samle sin bold op på green (mod 1 slag) hvis han f.eks. ligger 20-30 cm fra hullet
I hulspil kan hcp ikke blive reguleret, selvom man måske går en meget flot runde, der er bedre end hcp…
I hulspil er det de 2 vindere (4-bold) eller vinderen (3-bold), der giver henholdsvis store fadøl (4-bold) eller flaskeøl (3-bold) til holdet.

Og HUSK det er en ære denne gang at bære øl ud på terrassen…

Alle afleverer scorekort…Vinderens scorekort markeres tydeligt med, at han er vinder på holdet…
Ved pointlighed vinder ham med det laveste hcp.
Øl:
For det meste er det taberen/taberne der giver øl efter matchen
  • 4 bold:  de 2 tabere giver store fadøl
  • 3 bold:  taberen giver stor fadøl til vinderenl
  • Engang imellem er der på spilleplanen angivet, at det i.stedet for taberen/taberne er vinderen/vinderne, der giver øl.
  • I hulspil er det altid vinderen/vinderne der giver øl
  • Og engang imellem – i forbindelse med svensk slagspil – er det ham/dem der sidst 3-putter, der giver øl efter matchen.
    Hvis en spiller her har brugt så mange slag, at han må/skal samle op inden han når greenen, så må hans medspillere placere bolden på et vilkårligt sted på greenen, hvorefter spilleren skal forsøge at undgå et 3-put…

Did you like this? Share it!