Golf_ball
Vi er p.t. 123 medlemmer
Vi har ingen spilleplan i 2018…
Se under “Regler for spilafvikling” hvordan du skal forholde dig vedr. holdsammensætning og spilstart…

Præmierækker:
Vi opererer i år med 4 præmierækker
Eliterækken –      hcp < 21,0
Mesterrækken –   hcp  21,0 – 27,0
Talentrækken –    hcp > 27,0
9-huls rækken
 .
Ved sæsonstart er de 3 første grupper stort set lige store
Hvis der i en match deltager mindre end 10 i en præmierække, så reduceres antallet af præmier i rækken…
.Og hvis der deltager mindre end 5 i en præmierække, så uddeles der ingen præmier
.
Fællesspisninger:
Der er i sæsonens løb  7 fællesspisninger.
Vi opfordrer til deltagelse i fællesspisningerne, da dette er et væsentligt element i det sociale liv i The Duffers.
Fællesspisningerne finder sted
3. april (Åbningsmatch)
1. maj
5. juni
7. august
4. september
2. oktober

23. oktober  (Afslutningsmatch)