Golf_ball
Vi er p.t. 117 medlemmer
Vi har ingen spilleplan i 2017…
Se under “Regler for spilafvikling” hvordan du skal forholde dig vedr. holdsammensætning og spilstart…

Præmierækker:
Vi opererer i år med 4 præmierækker, idet en række (9 huller) er ny
Eliterækken –      hcp < eller = 20,5
Mesterrækken –   hcp  fra 20,6 til og med 25,9
Talentrækken –    hcp fra 26,0 og op
9-huls rækken
 .
Ved sæsonstart er der henholdsvis 34, 33, 45 og 5 medlemmer i de 4 rækker.
Fordelingen tager højde for
– at vi forventer at flere fra talentrækken vil skifte periodisk eller helt fra 18 til 9 huller
– at fremmødet fra talentrækken sidste år var markant lavere end de andre rækker
Hvis der i en match deltager mindre end 10 i en præmierække, så reduceres antallet af præmier i rækken…
.
Og hvis der deltager mindre end 5 i en præmierække, så uddeles der ingen præmier
.
Fællesspisninger:
Der er i sæsonens løb  6 fællesspisninger.
Vi opfordrer til deltagelse i fællesspisningerne, da dette er et væsentligt element i det sociale liv i The Duffers.
Fællesspisningerne finder sted
4. april (Åbningsmatch)
2. maj
6. juni
1. august
5. september
10. oktober
 (Afslutningsmatch)