Vi har forskellige færdige sponsorpakker “på lager”. Du er altid velkommen til at kontakte os for et skræddersyet tilbud.

 • Logo på hjemmesiden i sponsorration (forside + undersider)
 • Link fra logo til sponsors hjemmeside
 • Firmanavn/logo på sponsortavle i klubhuset
 • Deltagelse i netværksturnering med 1 hold
 • Deltagelse i øvrige netværksarrangementer
 • 1 spilleret

Pris: Kr. 10.400,- pr. år

 • Logo på hjemmesiden i sponsorrotation (forside + undersider)
 • Link fra logo til sponsors hjemmeside
 • Firmanavn/logo på sponsortavle i klubhuset
 • Deltagelse i netværksturnering med 2 hold
 • Deltagelse i øvrige netværksarrangementer
 • 2 x spilleret

Pris: Kr. 20.800,- pr. år

 • Logo på hjemmesiden i sponsorrotation (forside + undersider)
 • Link fra logo til sponsors hjemmeside
 • Firmanavn/logo på sponsortavle i klubhuset
 • Deltagelse i netværksturnering med 3 hold
 • Deltagelse i øvrige netværksarrangementer
 • 3 x spilleret

Pris: Kr. 31.200,- pr. år

 • Logo på teestedsskilte
 • Logo på alle teestedsmarkeringer
 • Logo på alle river i bunkers
 • Logo på hulflag

Pris: Kr. 10.000,- pr. år (+ eventuel etableringsomkostning på kr. 3.000,-)

 • Company Day
 • Fuld gunstart med op til 72 deltagere
 • Forplejning betales og aftales hos klubbens restauratør
 • Pris: Kr. 25.000,-
 • Firmadag
 • Løbende start med op til 32 deltagere
 • Forplejning betales og aftales hos klubbens restauratør
 • Pris: Kr. 7.500,-
 • Firmanavn/logo på buggy (sponsor betaler selv for dekoration)
 • Firmanavn/logo på skilt ved buggyskur
 • Pris: Kr. 10.000,- pr. år.
 • Turneringen får navn efter sponsor
 • Sponsor leverer præmier til en værdi af kr. 5.000,-
 • Klubben kan være behjælpelig med indkøb af præmier
 • På turneringsdagen kan der fremlægges brochurer, reklamer mv.
 • På turneringsdagen kan der opsættes skilte, beachflag mv.
 • På turneringsdagen råder sponsor over 3 flagstænger på klubbens parkeringsplads
 • Sponsor opfordres til at deltage i præmieoverrækkelsen
 • Pris: Kr. 5.000,- pr. turnering
 • 10 stk. greenfeebilletter til frit spil på Aalborg Golf Klubs mesterskabsbane
 • Pris: Kr. 3.000,-