Generelle oplysninger

Årskontingent: 200 kr. – betales ved åbningsmatch eller snarest derefter.

Faste spilledage er mandage:

  • Mødetid kl. 08:45 ved starterhuset
  • Der mødes op med udfyldt scorekort og matchfee 10 kr. betales
  • Hold sammensættes med start kl. 09:00 for første hold

Spilleformer

Stableford
Svensk slagspil
Greensome

Efter spil

mødes vi i klubhuset, vhor vi hygger os sammen over en øl/vand og evt.frokost og præmier overrækkes.
Sidste mandag i måneden arrangeres fælles frokost for egen regning, idet klubben giver en lille øl eller andet til samme pris.

Åbningsmatch

Mandag den 4. april kl. 08:45 ved starterhuset. Kontingentbetaling, matchfee m.m.

Udematcher

Bestyrelsen har planlagt at arrangere følgende udematcher:
Mandag den 25. april i Aars: pokalmatch
Onsdag den 18. maj i Hals
Mandag den 15. august i Blokhus: pokalmatch

Afslutning og generalforsamling

mandag den 24. oktober

Julematch og julefrokost

Torsdag den 24. november

Bestyrelse
Formand, hans Erik Heuer, tlf. 24 63 30 21
Næstformand, Jørn Strange, tlf. 23 98 06 42 / 75 42 16 84
Kasserer, John Møller, tlf. 51 25 58 34 / 98 11 12 48
Medlem, Helena Heuer, tlf. 20 21 46 41