Generelle oplysninger

Årskontingent: 200 kr. – betales ved åbningsmatch eller snarest derefter- gerne ved indbetaling til bankkonto: reg nr. 9286, kt. nr. 4560116484 med angivelse af navn.

Faste spilledage er mandage:

  • Mødetid kl. 08:45 ved starterhuset
  • Der mødes op med udfyldt scorekort og matchfee 10 kr. betales
  • Hold sammensættes med start kl. 09:00 for første hold

Spilleformer

Stableford
Svensk slagspil
Greensome

Efter spil

mødes vi til præmieoverrækkelse i klubhuset, hvor vi hygger os sammen over en øl/vand.
Sidste mandag i måneden arrangeres fælles frokost for egen regning, idet klubben giver en lille øl eller andet til samme pris.

Åbningsmatch

Mandag den 3. april kl. 08:45 ved starterhuset.

Udematcher

Bestyrelsen har planlagt at arrangere følgende udematcher:
Mandag den 1. maj i Aars: pokalmatch
Onsdag den 15. juni i Vennebjerg
Mandag den 30. august i Brønderslev: pokalmatch

Afslutning og generalforsamling

mandag den 30. oktober

Julematch og julefrokost

Torsdag den 23. november

Bestyrelse
Formand, Hans Erik Heuer, tlf. 24 63 30 21, mail: heheuer@gmail.com
Næstformand, Jørn Strange, tlf. 23 98 06 42, mail: afstrange123@gmail.com
Kasserer, Svend Erik Jensen, tlf. 4081 9111, mail: svej@gmail.com
Medlem, Helena Heuer, tlf. 20 21 46 41, mail: heuerhelena@gmail.com